สีจิ้นผิงพบปะหารือเหงียน ฟู้ จ่อง ในเวียดนาม

2023-12-13 13:30:16

สีจิ้นผิงพบปะหารือเหงียน ฟู้ จ่อง ในเวียดนาม

Advertisement

ฮานอย, 13 ธ.ค. (ซินหัว) — สีจิ้นผิง เลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน และประธานาธิบดีจีน พบปะกับเหงียน ฟู้ จ่อง เลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม ณ กรุงฮานอย เมืองหลวงของเวียดนาม เมื่อวันอังคาร (12 ธ.ค.) ที่ผ่านมา


(แฟ้มภาพซินหัว : สีจิ้นผิง เลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน และประธานาธิบดีจีน หารือกับเหงียน ฟู้ จ่อง เลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม ณ กรุงฮานอยของเวียดนาม วันที่ 12 ธ.ค. 2023)


(แฟ้มภาพซินหัว : สีจิ้นผิง เลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน และประธานาธิบดีจีน เข้าร่วมพิธีต้อนรับที่จัดโดยเหงียน ฟู้ จ่อง เลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม ณ กรุงฮานอยของเวียดนาม วันที่ 12 ธ.ค. 2023)


(แฟ้มภาพซินหัว : สีจิ้นผิง เลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน และประธานาธิบดีจีน พบปะหารือกับเหงียน ฟู้ จ่อง เลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม ณ กรุงฮานอยของเวียดนาม วันที่ 12 ธ.ค. 2023)


(แฟ้มภาพซินหัว : สีจิ้นผิง เลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน และประธานาธิบดีจีน และเหงียน ฟู้ จ่อง เลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม เยี่ยมชมการจัดแสดงเอกสารความร่วมมือทวิภาคีที่ทั้งสองฝ่ายลงนามหลังเสร็จสิ้นการหารือ ณ กรุงฮานอยของเวียดนาม วันที่ 12 ธ.ค. 2023)
(แฟ้มภาพซินหัว : สีจิ้นผิง เลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน และประธานาธิบดีจีน เข้าร่วมพิธีต้อนรับที่จัดขึ้นโดยเหงียน ฟู้ จ่อง เลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม ณ กรุงฮานอยของเวียดนาม วันที่ 12 ธ.ค. 2023)

(แฟ้มภาพซินหัว : สีจิ้นผิง เลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน และประธานาธิบดีจีน เข้าร่วมพิธีต้อนรับที่จัดโดยเหงียน ฟู้ จ่อง เลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม ณ กรุงฮานอยของเวียดนาม วันที่ 12 ธ.ค. 2023)

(แฟ้มภาพซินหัว : สีจิ้นผิง เลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน และประธานาธิบดีจีน เข้าร่วมพิธีต้อนรับที่จัดโดยเหงียน ฟู้ จ่อง เลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม ณ กรุงฮานอยของเวียดนาม วันที่ 12 ธ.ค. 2023)

(แฟ้มภาพซินหัว : สีจิ้นผิง เลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน และประธานาธิบดีจีน เข้าร่วมพิธีต้อนรับที่จัดโดยเหงียน ฟู้ จ่อง เลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม ณ กรุงฮานอยของเวียดนาม วันที่ 12 ธ.ค. 2023)

(แฟ้มภาพซินหัว : เหงียน ฟู้ จ่อง เลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม เชิญชวนสีจิ้นผิง เลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน และประธานาธิบดีจีน พูดคุยเรื่องทั่วไปและดื่มชา ณ กรุงฮานอยของเวียดนาม วันที่ 12 ธ.ค. 2023)

(แฟ้มภาพซินหัว : สีจิ้นผิง เลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน และประธานาธิบดีจีน พบปะหารือกับเหงียน ฟู้ จ่อง เลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม ณ กรุงฮานอยของเวียดนาม วันที่ 12 ธ.ค. 2023)