วิจัยชี้ "มลภาวะทางแสง" ในนิวซีแลนด์ กระทบชีวิตสัตว์ป่าพื้นเมือง

2023-12-13 09:50:32

วิจัยชี้ "มลภาวะทางแสง" ในนิวซีแลนด์ กระทบชีวิตสัตว์ป่าพื้นเมือง

Advertisement

เวลลิงตัน, 12 ธ.ค. (ซินหัว) — วันอังคาร (12 ธ.ค.) งานวิจัยฉบับใหม่ที่เผยแพร่ในวารสารนิวซีแลนด์ เจอร์นัล ออฟ อีโคโลจี (New Zealand Journal of Ecology) เตือนถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากการที่นิวซีแลนด์กำลังเสี่ยงสูญเสียพื้นที่มืดเนื่องจากแสงไฟประดิษฐ์ยามค่ำคืน ซึ่งถือเป็นมลภาวะเติบโตเร็วที่สุดทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในนิวซีแลนด์ และส่งผลกระทบต่อพืชและสัตว์

เอลเลน ซิราด ผู้เขียนงานวิจัย กล่าวว่าบริเวณพื้นที่ที่มีแสงสว่างเพิ่มขึ้นร้อยละ 37 ช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ขณะความสว่างเพิ่มขึ้นร้อยละ 87 ซึ่งเร็วกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลก

ซิราดระบุว่าพืชและสัตว์รอบตัวเราอาศัยจังหวะของความมืดและแสงสว่างที่คาดเดาได้ในการเจริญเติบโต แสงไฟที่สว่างเกินไปยามค่ำคืนจึงอาจรบกวนกิจวัตรประจำวันและรูปแบบพฤติกรรมของสัตว์ต่างๆ อาทิ ค้างคาว แมลง และนกทะเล รวมถึงส่งผลต่อการเติบโตและวัฏจักรของต้นไม้ตามฤดูกาล

บริดเจตต์ ฟรานเวิร์ธ ผู้เขียนงานวิจัยร่วม อธิบายเพิ่มเติมว่าการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ ของความยาวคลื่น จังหวะเวลา และความเข้มข้นของแสง อาจมีบทบาทสำคัญในการบรรเทาผลกระทบต่อสัตว์ที่ใช้ชีวิตช่วงกลางคืน

ฟรานเวิร์ธชี้ว่าสิ่งนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการเลิกใช้แสง แต่เป็นโอกาสสำหรับพวกเรา ในฐานะประเทศ ที่จะคิดหาวิธีเปลี่ยนตนเองให้เป็น “สถาปนิกแห่งเงามืด” และสร้างสถานที่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงความมืดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของถิ่นอาศัยดังกล่าว


(แฟ้มภาพซินหัว : การจัดแสดงไฟประดับที่สะท้อนอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมเมารีในเมืองไครสต์เชิร์ชของนิวซีแลนด์ วันที่ 7 ก.ค. 2023)