วิปรัฐบาลขอหารือก่อนเลื่อนถกร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ

2023-12-12 15:54:16

วิปรัฐบาลขอหารือก่อนเลื่อนถกร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ

Advertisement

"ชูศักดิ์"ระบุวิปรัฐบาลขอหารือก่อนเลื่อนถกร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี  67  เหตุรัฐบาลจำเป็นต้องใช้งบประมาณ

เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.66   ที่รัฐสภา นายชูศักดิ์ ศิรินิล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล(วิปรัฐบาล) เปิดเผยว่าที่ประชุมวิปรัฐบาล ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับร่างกฏหมาย 2 ฉบับที่คณะรัฐมนตรี(ครม.)เป็นผู้เสนอ คือ ร่าง พ.ร.บ.มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่มีการเสนอขอแก้กฎหมายทั้งฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน กับร่างพ.ร.บ.ยกเลิกพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค มีสาระสำคัญว่านับแต่การบังคับใช้กฎหมายจะให้ยกเลิกความผิดทางอาญา ว่าด้วยการใช้เช็คหรือหมายถึงกรณีหากการสั่งจ่ายเช็คไปโดยที่ไม่มีเงินจ่าย ที่ผ่านมามีการฟ้องคดีทางอาญาและทางแพ่ง ก็จะให้มีเฉพาะการฟ้องทางแพ่ง เพื่อให้เหมาะสมกับมาตรการทางเศรษฐกิจ หากที่ประชุมวิปพิจารณาแล้วเสร็จก็จะเสนอเข้าสู่การบรรจุระเบียบวาระการประชุมของสภาฯ ส่วนจะเป็นสัปดาห์ใดนั้นอยู่ที่ความเห็นของที่ประชุมวิปรัฐบาลในวันนี้

นายชูศักดิ์ กล่าวถึงข้อเสนอจากฝ่ายค้านที่ขอให้เลื่อนการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 ออกไปจากเบื้องต้นที่กำหนดไว้ประมาณวันที่ 3-4 ม.ค.2567 ด้วยเหตุผลว่า ส.ส. อาจจะศึกษาเนื้อหาของร่าง พ.ร.บ.งบประมาณไม่ทัน ว่า จะต้องมีการหารือในวิปรัฐบาล ซึ่งสาระสำคัญของร่างพ.ร.บ.งบประมาณฉบับนี้ มีความจำเป็นที่รัฐบาลจะต้องใช้งบประมาณ หากจะเลื่อนการพิจารณาออกไปก็ต้องฟังความเห็นของหลายฝ่าย โดยเฉพาะจะต้องรับฟังรัฐบาลด้วย เพราะขณะนี้เกินกรอบระยะเวลาการเสนอร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯมาแล้ว ซึ่งขณะนี้ก็ล่วงเลยมา 4 เดือนแล้วหากจะเลื่อนก็ต้องถามความเห็นรัฐบาล ส่วนเรื่องของการทำแบบประเมินเกี่ยวกับการทำประชามติ นายชูศักดิ์ กล่าวว่าที่ประชุมวิป ไม่มีการหารือถึงเรื่องนี้ว่าจะให้ ส.ส. ทำแบบประเมินในการประชุมสัปดาห์นี้หรือไม่