เวียดนามเผยส่งออก "ผลผลิตการเกษตร" สู่ตลาดจีนเติบโตเร็ว

2023-12-12 14:20:03

เวียดนามเผยส่งออก "ผลผลิตการเกษตร" สู่ตลาดจีนเติบโตเร็ว

Advertisement

ฮานอย, 12 ธ.ค. (ซินหัว) — การส่งออกผลผลิตทางการเกษตรของเวียดนามสู่จีนในปีนี้เติบโตอย่างรวดเร็ว และคาดว่าจะยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคตข้างหน้า โดยสถิติจากสมาคมผักและผลไม้แห่งเวียดนามระบุว่าการส่งออกทุเรียนของเวียดนามสู่จีนในช่วงเวลาหนึ่งเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 161.8

ดัง ฟุก เหงียน เลขาธิการสมาคมฯ เผยว่าหน่วยงานทางการของเวียดนามกำลังเดินหน้าการเจรจากับจีนเพื่อส่งออกทุเรียนแช่แข็งและมะพร้าวสดผ่านช่องทางทางการสู่ตลาดจีน โดยการส่งออกผลผลิตทางการเกษตรของเวียดนามสู่จีนเติบโตภายใต้พิธีสารที่สองประเทศลงนามร่วมกัน

ยอดส่งออกข้าวสารของเวียดนามสู่จีนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยยอดส่งออกช่วงเดือนมกราคม-พฤศจิกายนของปีนี้เพิ่มขึ้นร้อยละ 55.2 เมื่อเทียบปีต่อปี ขณะการส่งออกเม็ดมะม่วงหิมพานต์ กาแฟ และอาหารสัตว์สู่ตลาดจีนเติบโตเช่นกันที่ร้อยละ 11.4-42.3


(แฟ้มภาพซินหัว : เกษตรกรในสวนทุเรียน เขตเจิวดุก จังหวัดบ่าเหรียะหวุงเต่าของเวียดนาม วันที่ 25 พ.ค. 2022)