วันนี้มีอะไร: 18 มีนาคม วันท้องถิ่นไทย

2018-03-18 00:00:35

วันนี้มีอะไร: 18 มีนาคม  วันท้องถิ่นไทย

Advertisement

วันท้องถิ่นไทย
จากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมเป็น "สุขาภิบาลท่าฉลอม" ในวันที่ 18 มี.ค. 2448 ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในด้านการบริหารจัดการการปกครอง อันนำไปสู่การวางรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตย ทางคณะรัฐมนตรี จึงมีมติในวันที่ 22 มิ.ย. 2553 ประกาศให้วันที่ 18 มี.ค. ของทุกปี เป็น วันท้องถิ่นไทย โดยจังหวัดสมุทรสาคร จะมีการจัดงานประเพณี 18 มี.ค. สุขาภิบาลท่าฉลอม เป็นประจำทุกปี พร้อม ๆ กับหลายจังหวัด

ภาพ  anekoho / Shutterstock.com

789 ปีก่อน
พ.ศ. 1772
จักรพรรดิฟรีดริชที่ 2 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ ขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์แห่งเยรูซาเลม


99 ปีก่อน
พ.ศ. 2462
สโมสรฟุตบอลบาเลนเซีย ก่อตั้งขึ้น

54 ปีก่อน
พ.ศ. 2505
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประดิษฐาสารี สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 18 มีนาคม ปีขาล พ.ศ. 2505 พระชันษา 96 ปี 5 เดือน 29 วัน พระองค์ทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาดวงคำ พระราชนัดดาในเจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทน์ พระองค์เป็นพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้าที่มีพระชนมายุสูงสุดในราชวงศ์จักรี


ภาพ @thairoyalfamilynews33 ปีก่อน
พ.ศ. 2528
คุณสิริกิติยา เจนเซน พระธิดาใน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เกิดเมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2528 เมืองแซนดีเอโก ประเทศสหรัฐอเมริกา14 ปีก่อน
พ.ศ. 2547
คอร์ตนีย์ เลิฟ สาวร็อกสุดซ่าได้เปิดหน้าอกโชว์ในรายการ เดวิด เลตเตอร์แมน


8 ปีก่อนพ.ศ. 2553
คาคาลทอล์ก (KakaoTalk) แอพพลิเคชั่นแชตข้อความสำหรับสมาร์ทโฟนเปิดตัวเป็นครั้งแรก