"เดชอิศม์" นั่งเลขาธิการ ปชป.

2023-12-09 17:08:23

"เดชอิศม์" นั่งเลขาธิการ ปชป.

Advertisement

 "เดชอิศม์" นั่งเลขาธิการ ปชป.  ขณะที่ "ดร.เอ้" รองหัวหน้าพรรคคุม กทม.  

เมื่อเวลา 13.30 น.  วันที่ 9 ธ.ค.66  ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.)จัดประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 3 เพื่อเลือกหัวหน้าพรรค และคณะกรรมการ(กก.บห.)พรรคชุดใหม่ เข้าสู่การเลือกรองหัวหน้าพรรคประจำภาค 5 คนและรองหัวหน้าพรรคตามภารกิจ 8 คน  ผลปรากฎว่า นายสมบัติ ยะสินธุ์ ส.ส.แม่ฮ่องสอน เป็นรองหัวหน้าพรรคภาคเหนือ นายไชยยศ จิรเมธากร อดีตรองหัวหน้าพรรคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นรองหัวหน้าพรรคภาคอีสาน นายประมวล พงศ์ถารวาเดช ส.ส.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นรองหัวหน้าพรรคภาคกลาง นายชัยชนะ เดชเดโช ส.ส.นครศรีธรรมราช เป็นรองหัวหน้าพรรคภาคใต้ นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อดีตผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. เป็นรองหัวหน้าพรรคภาค กทม.

ส่วนรองหัวหน้าพรรคตามภารกิจ 8 คนเสนอโดยนายเฉลิมชัย เป็นผู้เสนอ คือ 1.นายนริศ ขำนุรักษ์ อดีต รมช.มหาดไทย 2.น.ส.จิตภัสร์ กฤดากร อดีตรองเลขาธิการพรรค 3.พล.ต.ต. สุรินทร์ ปาราเล่ ส.ส.สงขลา 4.นายนราพัฒน์ แก้วทอง อดีตรองหัวหน้าพรรคภาคเหนือ 5. นายธารา ปิตุเตชะ อดีต ส.ส.ระยอง 6.นต.สุธรรม ระหงษ์ ผอ.พรรค 7. นายมนตรี ปาน้อยนนท์ อดีต ส.ส.ประจวบคีรีขันธ์ และ 8. นายอภิชาติ ศักดิเศรษฐ

จากนั้นเป็นการเลือกเลขาธิการพรรค โดยนายเฉลิมชัย เสนอ นายเดชอิศม์ ขาวทอง ส.ส.สงขลา เป็นเลขาธิการพรรค

ในส่วนรองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ ประกอบด้วย1.น.ส.สุพัชรี ธรรมเพชร ส.ส. พัทลุง 2.นายจักพันธ์ ปิยพรไพบูลย์ส.ส. ประจวบคีรีขันธ์ 3.น.ส.สุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ ส.ส. ตรัง 4.นายชนินทร์ รุ่งแสง อดีต ส.ส. กทม. 5.นายสมยศ พลายด้วง ส.ส. สงขลา และ 6.นางกันตวรรณ ตันเถียร อดีต ส.ส. พังงา

สำหรับตำแหน่งเหรัญญิกพรรค คือนางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ ส.ส. กทม. นายทะเบียนพรรคคือ นายวิรัช ร่มเย็น อดีต ส.ส. ระนอง ส่วนโฆษกพรรคยังคงเป็น นายราเมศ รัตนะเชวง เช่นเดิม ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารพรรคมีทั้งหมด 41 คน