กรมปศุสัตว์แจงกรณีถูกกล่าวหากลั่นแกล้ง 2 บริษัท

2023-12-09 13:05:12

กรมปศุสัตว์แจงกรณีถูกกล่าวหากลั่นแกล้ง 2 บริษัท

Advertisement

อธิบดีกรมปศุสัตว์แจงกรณีถูกกล่าวหากลั่นแกล้ง 2 บริษัทไม่ออกใบอนุญาตนำเข้าเนื้อหมูเหตุไม่ได้ขออนุญาต ไม่มีเอกสารมาแสดงภายใน 30 วัน

เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.66 นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยถึงกรณี 2 บริษัท ได้เข้าพบคณะพนักงานสอบสวน กรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ)  เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.66 ที่ผ่านมา และได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์กลั่นแกล้งไม่ออกใบอนุญาตนำผ่านซากชิ้นส่วนสุกรไปประเทศที่สาม รวมทั้งได้ทำหนังสือร้องเรียนและยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง นอกจากนี้แล้วยังมีบางคนกล่าวหาเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์กลั่นแกล้งไม่ยอมออกใบอนุญาตนำผ่านให้กับบริษัทแห่งหนึ่ง นั้น  กรมปศุสัตว์ขอชี้แจงข้อเท็จจริงว่า การทำงานของเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในทุกขั้นตอน ไม่ได้มีการกลั่นแกล้งให้บริษัทดังกล่าวได้รับความเสียหายตามที่กล่าวอ้างแต่อย่างใด ซึ่งในเบื้องต้นกรมปศุสัตว์ขอสรุปลำดับเหตุการณ์ ดังนี้

1. ในปี 2565 ระหว่างเดือน ส.ค. – ต.ค. สินค้าซากสุกร ของ 2 บริษัท ได้ขนส่งทางเรือเข้ามาในราชอาณาจักรที่ท่าเรือแหลมฉบัง สินค้าซากสุกรทั้ง 2 บริษัท ไม่ได้ขออนุญาตนำเข้า/นำผ่านสินค้ากับกรมปศุสัตว์ และไม่มีเอกสารที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้า มาแสดงต่อกรมศุลกากรภายใน 30 วัน นับแต่วันที่สินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งเป็นการไม่ผ่านพิธีการศุลกากร ส่งผลให้สินค้าดังกล่าวถูกยึดตกเป็นของแผ่นดิน ตาม พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2560 (หรือที่เรียกว่า บัญชี List F)

2. ต่อมาปี 2566 เดือน เม.ย. – พ.ค.   เจ้าของทั้ง 2 บริษัท ได้มายื่นคำขออนุญาตนำเข้า/นำผ่านซากเนื้อและชิ้นส่วนสุกร ต่อด่านกักกันสัตว์ชลบุรี กรมปศุสัตว์ โดยยื่นคำขอมาที่ระบบเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) กองสารวัตรและกักกันได้ตรวจสอบคำขอแล้ว พบว่าเอกสารและการกระทำดังกล่าวไม่เป็นไปตามระเบียบของกรมปศุสัตว์ ในการอนุญาตนำเข้า/นำผ่าน ซากสัตว์ เนื่องจากสินค้าตกเป็นของแผ่นดินแล้ว รวมถึงเอกสารและขั้นตอนการดำเนินการ ไม่ถูกต้องตามกฎ ระเบียบ ของกรมปศุสัตว์ กองสารวัตรและกักกันจึงไม่อนุญาตให้นำเข้า/นำผ่าน สินค้าซากสุกร

3. เดือน ม.ค. 2566  มีการยื่นฟ้องเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ต่อศาลคดีอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 2 จ.ระยอง โดยกล่าวหาว่า เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติในหน้าที่ โดยไม่อนุญาตให้นำเข้านำผ่านสินค้าซากสุกร ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ตน และต่อมาศาล ฯ มีคำพิพากษาให้ยกฟ้องในชั้นตรวจคำฟ้อง

4. เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 2566 บริษัทได้ยื่นฟ้องกรมปศุสัตว์ต่อศาลปกครองกลาง เรียกร้องค่าเสียหายเป็นเงิน 243.9 ล้านบาท และขอทุเลาการบังคับมิให้ทำลายสินค้าซากสุกร ซึ่งศาลปกครองพิจารณาแล้ว จึงมีคำสั่งไม่ทุเลาการทำลายซากสินค้าสุกรตามที่บริษัทฯ ร้องขอ โดยกรมปศุสัตว์ได้ทำลายซากสุกรทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์พร้อมจะนำพยานหลักฐานและเอกสารต่างๆ เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามกฎหมาย เพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตตามระเบียบและกฎหมาย และสามารถพิสูจน์ความบริสุทธิ์ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ได้