กรมสมเด็จพระเทพฯทรงเปิดงานกาชาดประจำปี 2566

2023-12-09 09:48:18

กรมสมเด็จพระเทพฯทรงเปิดงานกาชาดประจำปี 2566

Advertisement

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานกาชาดประจำปี 2566 ณ สวนลุมพินี


เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 8 ธ.ค. 66  ณ พลับพลาพิธี หน้าห้องสมุดประชาชน สวนลุมพินี เขตปทุมวัน  กทม. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานกาชาดประจำปี 2566 "งานวันกาชาด 100 ปี พุทธศักราช 2566" ภายใต้แนวคิด "รื่นรมย์สุขฤดี ณ ที่แห่งการให้ #RedCrossFairCenturyOfCharity" พร้อมทอดพระเนตรการแสดงแหล่เพลงงานวันกาชาด 100 ปี ประกอบศิลปะการวาดเม็ดทราย, กระบวนแห่ชุด ย้อนวันวาน 100 ปี งานวันกาชาด, หนังสือย้อนรอย 100 ปี งานวันกาชาด ขนาดยักษ์ในรูปแบบจอทัชสกรีน, นิทรรศการงานวันกาชาด 100 ปี พุทธศักราช 2566 และทรงสอยผลต้นกัลปพฤกษ์ จากนั้นเสด็จฯ ไปเยี่ยมร้านค้าต่าง ๆ ที่มาร่วมออกร้านในงานวันกาชาด 100 ปี พุทธศักราช 2566 โดยมี นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาดประจำปี 2566 คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เหรัญญิกสภากาชาดไทย นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสภากาชาดไทย และคณะกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาด เฝ้าฯ รับเสด็จ


งานกาชาดประจำปีเป็นมหรสพรื่นเริงการกุศลที่สภากาชาดไทย ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยงานกาชาดได้เริ่มจัดขึ้นครั้งแรกในปี 2466 จนถึงปัจจุบัน และมีเว้นว่างในบางปีตามสถานการณ์ของบ้านเมือง และเพื่อเฉลิมฉลองการจัดงานกาชาดประจำปีครบ 100 ปี ในปี 2566 งานกาชาดในปีนี้จึงได้จัดขึ้นรูปแบบย้อนวันวานงานวันกาชาดในอดีต โดยได้รวบรวมกิจกรรมความบันเทิงเพื่อการกุศลไว้ ณ สวนลุมพินี และบนแพลตฟอร์ม www.redcrossfair.com เพื่อให้ประชาชนได้ย้อนระลึกถึงความสนุกสนานของงานในแต่ละยุคสมัย

โดยกิจกรรมความพิเศษที่จัดขึ้นในงานวันกาชาด 100 ปี พุทธศักราช 2566 ณ สวนลุมพินี นั้น ได้จัดกิจกรรมให้ผู้ที่มาเที่ยวงานได้ร่วมย้อนวันวานงานวันกาชาดมากมาย อาทิ การจัดแสดงกระบวนแห่รถงานวันกาชาด 100 ปี พุทธศักราช 2566 กิจกรรม “ถนนย้อนวันวาน รื่นเริง งานวันกาชาด” เป็นกิจกรรมการแสดงกลางแจ้งที่เคยสร้างความประทับใจให้ผู้มาเที่ยวชมงานกาชาดในอดีตที่ผ่านมา เช่น การแสดงสุนัขตำรวจ การแข่งขันตะกร้อลอดห่วง การแสดงเชิดสิงโต การแสดงกระบี่-กระบอง การแสดงมวยไทยโบราณ รวมถึงกิจกรรมลีลาศ รำวงย้อนยุค กิจกรรมร่วมถ่ายภาพหรือเก็บภาพกับนิทรรศการ 5 สถานที่จัดงานวันกาชาด จากสนามหลวง พระราชอุทยานสราญรมย์ สถานเสาวภา สวนอัมพร และสวนลุมพินี สู่โลกออนไลน์ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเชิญชวนให้ผู้มาเที่ยวงานวันกาชาด 100 ปี “นุ่งโจงห่มไทย” ตามยุคสมัย ตามสไตล์ของประชาชนแต่ละช่วงวัยเพื่อร่วมย้อนวันวานงานกาชาดในอดีต อีกทั้งยังได้รวบรวมกิจกรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของงานไว้อีกด้วย เช่น การออกร้านของหน่วยงานต่าง ๆ กว่า 300 หน่วยงาน การเสี่ยงโชคชิงรางวัล การจำหน่ายสลากกาชาด การจำหน่ายสินค้าที่ระลึกจากร้านโครงการส่วนพระองค์ สินค้าที่ระลึกงานวันกาชาด 100 ปี อาทิ เสื้อ กระเป๋า ถุงผ้า รวมถึงการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาย่อมเยา


ด้านกิจกรรมความพิเศษในส่วนของงานกาชาดออนไลน์ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นให้สอดคล้องกับ 5 สถานที่ในการจัดงานกาชาดในอดีตถึงปัจจุบัน โดยออกแบบแผนที่เป็นเกาะในจินตนาการและในแต่ละเกาะจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจแตกต่างกันไป ประกอบด้วย การประกวดอวตาร, รถรางสายมู, Pick a card, การแข่งว่าวมาราธอน, บ้านผีสิงออนไลน์, นิทรรศการร้อยรูปภาพร้อยเรื่องราวงานวันกาชาด, ภาพยนตร์สั้นในอดีต, Game Center, Jigsaw ต่อความทรงจำร่วมลุ้นทองคำ, การจำหน่ายสลากกาชาดออนไลน์, การพยากรณ์ออนไลน์, การจำหน่ายสินค้าจากหน่วยงานและการจำหน่ายสินค้าที่ระลึกจากร้านสภากาชาดไทยผ่านระบบ E-Commerce เช่น เสื้อที่ระลึกงานวันกาชาด ปากกา เป็นต้น

ในส่วนของกรุงเทพมหานคร ได้ร่วมออกร้านกรุงเทพมหานคร ณ บริเวณด้านหน้าศูนย์นันทนาการลุมพินี โดยมีกิจกรรมจับลูกปิงปองชิงของรางวัล นวดผ่อนคลาย เวทีการแสดง อาหารอร่อยจากร้านของดีกรุงเทพมหานคร 50 เขต จำหน่ายสินค้า-เสื้อผ้ามือสองคุณภาพดี พร้อมรับบริจาคสินค้า-เสื้อผ้ามือสองสภาพดี นอกจากนี้ยังได้ร่วมดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยด้านต่าง ๆ ของงาน อาทิ การจัดตั้งกองอำนวยการร่วม การสนับสนุนเจ้าหน้าที่บูรณาการความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งในเรื่องความปลอดภัยและการจัดการจราจร การดูแลความปลอดภัยด้วยกล้อง CCTV ทั่วบริเวณและบริเวณโดยรอบสวนลุมพินี ซึ่งสามารถเก็บบันทึกไฟล์ภาพไว้ตรวจสอบย้อนหลังได้ถึง 1 เดือน การให้บริการรถสุขาเพิ่มเติม การสนับสนุนแท็งก์น้ำดื่ม การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะ โดยมีการจัดตั้งจุดทิ้งขยะแยกประเภท 44 จุด จุดพักขยะ 6 จุด การจัดรถ BMA Feeder ให้บริการรับ-ส่งผู้เข้าร่วมงานจากสนามกีฬาแห่งชาติ จำนวน 3 คัน การจัดเตรียมบุคลากรทางการแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ การควบคุมการใช้เสียง การจัดเตรียมเจ้าหน้าที่กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เกิดเพลิงไหม้ หรือสาธารณภัยต่าง ๆ


ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครและกองอำนวยการจัดงานกาชาด ขอความร่วมมือให้ทุกท่านที่มาเที่ยวงาน ณ สวนลุมพินี เดินทางโดยรถสาธารณะเพื่อความสะดวก และใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก รวมถึงงดการใช้โฟมเป็นบรรจุภัณฑ์ใส่อาหาร เพื่อลดปริมาณขยะในงาน พร้อมร่วมทิ้งขยะให้ถูกที่และร่วมกันแยกขยะ “ไม่เทรวม” โดยทุกท่านสามารถนุ่งโจงห่มไทยเพื่อร่วมย้อนวันวานเที่ยวงานวันกาชาด 100 ปี พุทธศักราช 2566 “รื่นรมย์สุขฤดี ณ ที่แห่งการให้ #RedcrossFairCenturyOfCharity” ระหว่างวันที่ 8 - 18 ธ.ค.66 ณ สวนลุมพินี ตั้งแต่เวลา 11.00 - 22.00 น. วันสุดท้ายปิดงานเวลา 23.00 น. และท่องโลกงานวันกาชาดออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ที่ www.redcrossfair.com