สรุปใช้ ม.44 ช่วยทีวีดิจิทัล

2018-03-15 16:50:04

 สรุปใช้ ม.44 ช่วยทีวีดิจิทัล

Advertisement

สรุปใช้มาตรา 44 ช่วยทีวีดิจิทัล พักชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 3 ปี ลดค่าบริการโครงข่ายร้อยละ 50 นาน 2 ปี นำเข้าที่ประชุม ครม.-คสช. 27 มี.ค. ประกาศในสิ้นเดือนนี้เมื่อวันที่ 15 มี.ค. นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) แถลงภายหลังการประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาทีวีดิจิทัล ว่า ที่ประชุมเห็นตรงกันในมาตรการพักการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต เป็นเวลา 3 ปี และ กสทช. ช่วยรับผิดชอบค่าบริการโครงข่ายทีวีดิจิทัล โดยค่าเช่าโครงข่ายลงร้อยละ 50 เป็นเวลา 24 เดือน นอกจากนี้มีมาตรการช่วยผู้ประกอบการที่ประมูลคลื่นความถี่ 900 เมกกะเฮิรตซ์ โดยแบ่งการชำระงวดที่เหลือเป็นเวลา 5 ปี ทั้งนี้คาดว่าจะนำข้อสรุปเสนอที่ประชุม ครม. และ คสช. ในวันที่ 27 มี.ค. นี้ คาดว่าหัวหน้า คสช.จะใช้อำนาจตามมาตรา 44 ประกาศใช้มาตรการช่วยเหลือภายในสิ้นเดือนนี้ด้าน นายสุภาพ คลี่กระจาย นายกสมาคมผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล กล่าวว่า ระยะเวลาพักหนี้ 3 ปี มีความหมายนำเงินไปลงทุน ไปพัฒนาเนื้อหาและบุคลากร และ 3 ปี เป็นช่วงเวลาที่ช่องที่เคยออกอากศระบบอนาล็อกยุติการออกอากาศจึงน่าจะมีผู้มาติดตามดูทีวีดิจิทัลเพิ่มขึ้น เมื่อถามว่าได้มีการหารือแนวทางที่จะยกเลิกการให้บริการหรือไม่ นายฐากร กล่าวว่า กสทช. ได้แจ้งถึงกรณีที่ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาในคดีของบริษัทไทยทีวี โดย กสทช.อยู่ระหว่างการอุทธรณ์คดีในชั้นศาลปกครองสูงสุด จึงไม่ได้มีการหารือเรื่องนี้ ด้านนายสุภาพ กล่าวว่า เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่ยังไม่มีการยกไปหารือในขณะนี้