น้ำแข็งลอยแต้มสีสัน "แม่น้ำเหลือง" ในมองโกเลียใน

2023-12-08 09:30:14

น้ำแข็งลอยแต้มสีสัน "แม่น้ำเหลือง" ในมองโกเลียใน

Advertisement

เอ้อเอ่อร์ตัวซือ, 7 ธ.ค. (ซินหัว) — พื้นผิวแม่น้ำเหลือง ช่วงไหลผ่านอำเภอต๋าลาเท่อ เมืองเอ้อเอ่อร์ตัวซือ เขตปกครองตนเองมองโกเลียในทางตอนเหนือของจีน มีน้ำแข็งลอยเป็นสายยาวโดดเด่นกลางผืนน้ำสีน้ำตาลท่ามกลางสภาพอากาศหนาวเย็น กลายเป็นทิวทัศน์ธรรมชาติแปลกตา

(บันทึกภาพวันที่ 6 ธ.ค. 2023)