"กฤษฎา – ฐิติภัสร์" ดูกิจการเอสเอ็มอี หนุนซอฟท์พาวเวอร์อยุธยา

2023-12-07 16:22:13

"กฤษฎา – ฐิติภัสร์" ดูกิจการเอสเอ็มอี หนุนซอฟท์พาวเวอร์อยุธยา

Advertisement

"กฤษฎา – ฐิติภัสร์" ลงพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยาหนุนซอฟท์พาวเวอร์  ดูกิจการเอสเอ็มอี รับฟังความคิดเห็นการเข้าถึงแหล่งทุน

เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 66 นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รมช.คลัง และ น.ส.ฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ ผู้ช่วยเลขานุการ รมว.คลัง เยี่ยมชมกิจการ บริษัท ศรีอยุธยา ไลอ้อน ปาร์ค จ.พระนครศรีอยุธยา ลูกค้าของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) โดยการลงพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยาครั้งนี้ เล็งเห็นว่า จ.พระนครศรีอยุธยาเป็นเมืองเก่าที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ มีความโดดเด่นด้านวัฒนธรรม และกำลังได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งจากชาวไทยและชาวต่างชาติ


น.ส.ฐิติภัสร์ กล่าวว่า จ.พระนครศรีอยุธยายังเป็นเมืองที่ทรงพลังทางด้านซอฟท์พาวเวอร์ ที่กระทรวงการคลังพร้อมให้การสนับสนุนทั้งด้านเงินทุนและการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ โดยมี บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง ทำหน้าที่ค้ำประกันสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ที่ไม่มีหลักทรัพย์ หรือมีหลักทรัพย์ค้ำประกันไม่เพียงพอในการขอสินเชื่อจากธนาคาร เพื่อให้ได้วงเงินสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นตามความต้องการ


น.ส.ฐิติภัสร์ กล่าวต่อว่า นอกจากการเยี่ยมชมกิจการ SMEs ที่ทำธุรกิจสวนสัตว์ที่น่าสนใจในครัังนี้แล้ว ยังได้พบกับผู้ประกอบการรายย่อยอื่นๆ เช่น ผู้ประกอบการธุรกิจผลิตและจำหน่วยขนมไทย ผู้ประกอบการธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่ทำจากสแตนเลส พร้อมทั้งเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ และความต้องการที่จะให้ภาครัฐสนับสนุนด้านต่างๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยผ่านธุรกิจ SMEs อีกด้วย