ทิวทัศน์ "ไร่ชา" เขียวขจี สวยสะกดในหูเป่ย

2023-12-07 11:40:26

ทิวทัศน์ "ไร่ชา" เขียวขจี สวยสะกดในหูเป่ย

Advertisement

เฮ่อเฟิง, 6 ธ.ค. (ซินหัว) — บรรยากาศไร่ชาเขียวขจีเรียงรายลดหลั่นตามแนวเขาในตำบลโจ่วหม่า อำเภอเฮ่อเฟิง แคว้นปกครองตนเองเอินซือ กลุ่มชาติพันธุ์ถู่เจียและเหมียว มณฑลหูเป่ยทางตอนกลางของจีน ก่อเกิดเป็นภาพทิวทัศน์ธรรมชาติงดงามดึงดูดผู้คนให้มาเยี่ยมชม


(บันทึกภาพวันที่ 5-6 ธ.ค. 2023)