"ตำแหน่งงานใหม่" ครึ่งหนึ่งในเกาหลีใต้ สร้างเพื่อ "ผู้สูงอายุ" ในปี 2022

2023-12-07 10:50:32

"ตำแหน่งงานใหม่" ครึ่งหนึ่งในเกาหลีใต้ สร้างเพื่อ "ผู้สูงอายุ" ในปี 2022

Advertisement

โซล, 6 ธ.ค. (ซินหัว) — วันพุธ (6 ธ.ค.) สำนักงานสถิติแห่งชาติเกาหลีใต้ เปิดเผยว่าครึ่งหนึ่งของตำแหน่งงานใหม่ในเกาหลีใต้เมื่อปีก่อนหน้าถูกสร้างขึ้นเพื่อผู้สูงอายุ ส่วนตำแหน่งงานของคนรุ่นใหม่มีจำนวนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

สำนักงานฯ ระบุว่าจำนวนตำแหน่งงานในปี 2022 อยู่ที่ 26.45 ล้านอัตรา เพิ่มขึ้น 870,000 อัตราจากปีก่อนหน้า

ตำแหน่งงานสำหรับผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไปเพิ่มขึ้นมากที่สุดที่ 440,000 อัตรา ครองสัดส่วนมากกว่าครึ่งหนึ่งของการเติบโตของตำแหน่งงานทั้งหมดเมื่อปีก่อน รองลงคือตำแหน่งงานสำหรับคนช่วงวัย 50 ปี (260,000 อัตรา) ช่วงวัย 40 ปี (100,000 อัตรา) และช่วงวัย 30 ปี (50,000 อัตรา)

จำนวนตำแหน่งงานที่ถูกสร้างขึ้นสำหรับคนช่วงวัย 20 ปีเมื่อปีก่อนหน้า อยู่ที่เพียง 10,000 อัตรา ท่ามกลางจำนวนประชากรคนรุ่นใหม่ที่ลดลง

ในบรรดาตำแหน่งงานทั้งหมด ร้อยละ 47.4 ถูกสร้างขึ้นโดยกลุ่มบริษัทนิติบุคคล ขณะกลุ่มองค์กรเอกชนครองสัดส่วนร้อยละ 31.4 ส่วนหน่วยงานภาครัฐและองค์กรนอกภาครัฐ ครองสัดส่วนร้อยละ 11.4 ของตำแหน่งงานทั้งหมดเมื่อปีก่อนหน้า

เมื่อแบ่งตามอุตสาหกรรม ภาคสุขภาพและสวัสดิการสังคมมีตำแหน่งงานใหม่เพิ่มขึ้นสูงสุดที่ 120,000 อัตรา ตามด้วยภาคการค้าส่งและการค้าปลีกที่ 110,000 อัตรา และภาคอุตสาหกรรมการผลิตที่ 90,000 อัตรา


(แฟ้มภาพซินหัว : ผู้คนเดินบนถนนในกรุงโซลของเกาหลีใต้ วันที่ 16 มี.ค. 2022)