กยศ.พบ นศ.ศรีสะเกษ นครศรีธรรมราช อนุมัติเงินกู้ 2,209 ราย

2023-12-06 17:04:51

กยศ.พบ นศ.ศรีสะเกษ นครศรีธรรมราช อนุมัติเงินกู้  2,209 ราย

Advertisement

กยศ.  พบนักศึกษาที่ศรีสะเกษ นครศรีธรรมราช อนุมัติเงินกู้เพิ่มอีก 2,209 ราย ไม่ประสงค์ขอกู้  67 ราย  

เมื่อวันที่ 6 ธ.ค.66 นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้เปิดเผยว่า ขณะนี้กองทุนฯอยู่ระหว่างลงพื้นที่ไปพบนักศึกษาใน จ.ศรีสะเกษและ จ.นครศรีธรรมราชที่ยังไม่ได้รับอนุมัติการให้เงินกู้ยืมจากกองทุนโดยกองทุนได้มีการติดต่อนักศึกษาทางโทรศัพท์จากข้อมูลที่มีอยู่ในระบบ และจากการลงพื้นที่ในมหาวิทยาลัยเพื่อตรวจสอบข้อมูลของนักศึกษา ในวันนี้กองทุนได้ดำเนินการอนุมัติการกู้ยืมอีกจำนวน 2,209 ราย และมีนักศึกษาแจ้งไม่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงิน จำนวน 67 ราย ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่กองทุนจะอยู่ในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษและ นครศรีธรรมราช เพื่อให้นักศึกษาทุกรายที่ติดปัญหามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ ซึ่งนักศึกษากลุ่มที่ได้รับอนุมัติการกู้ยืมแล้วทางสถานศึกษาต้องให้นักศึกษาลงนามในสัญญากู้ยืมและแบบยืนยันเบิกเงินกู้ยืม เมื่อสถานศึกษาตรวจสอบความถูกต้องและนำส่งแบบเบิกเงินกู้ยืมในระบบแล้ว ผู้กู้ยืมจะได้รับเงินค่าครองชีพงวดแรกภายใน 7 วัน โดยในวันที่ 8 – 9 ธ.ค.นี้ ทางกองทุนฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบรายละเอียดและข้อมูลอื่น ๆ ของสถานศึกษาต่อไป อย่างไรก็ตาม กองทุนฯ ขอยืนยันว่า นักศึกษาทุกคนที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามและดำเนินการตามระเบียบที่กองทุนฯ กำหนดจะมีสิทธิได้กู้ยืมอย่างแน่นอน