จีนเร่งพัฒนาเทคโนโลยี 6G

2023-12-06 18:35:29

จีนเร่งพัฒนาเทคโนโลยี 6G

Advertisement

ปักกิ่ง, 6 ธ.ค. (ซินหัว) — เมื่อวันอังคาร (5 ธ.ค.) กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของจีน ประกาศมาตรการเร่งรัดการพัฒนาและการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 6G

จางอวิ๋นหมิง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ กล่าวว่ากระทรวงฯ ทำงานร่วมกับกลุ่มหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์การพัฒนา เดินหน้าการวิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยี และบ่มเพาะความร่วมมือระดับโลก

กระทรวงฯ ยังอำนวยความสะดวกแก่การจัดตั้งกลุ่มการส่งเสริมไอเอ็มที-2030 (6G) และจัดสรรคลื่นความถี่ 6 กิกะเฮิร์ตซ์ สำหรับระบบ 5G และ 6G ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนเชิงนโยบาย

นอกจากนั้นกระทรวงฯ จะเสริมสร้างรากฐานการใช้งาน 6G และเกื้อหนุนการทำงานร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่างๆ เพื่อบ่มเพาะระบบนิเวศ 6G อันแข็งแกร่ง พร้อมขับเคลื่อนการกำหนดมาตรฐาน 6G ระดับโลก


(แฟ้มภาพซินหัว : หน้าจอสมาร์ตโฟนแสดงการทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ตภายในบ้านพักอาศัยที่อำเภอจุนเก๋อเอ่อร์ เขตปกครองตนเองมองโกเลียในทางตอนเหนือของจีน วันที่ 10 มี.ค. 2020)