อินโดนีเซียมุ่งพัฒนา "อุตสาหกรรมมะพร้าว" ที่ยั่งยืน

2023-12-06 15:05:33

อินโดนีเซียมุ่งพัฒนา "อุตสาหกรรมมะพร้าว" ที่ยั่งยืน

Advertisement

จาการ์ตา, 6 ธ.ค. (ซินหัว) — ซุลคิฟลี ฮาซัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าของอินโดนีเซีย กล่าวว่าอินโดนีเซียซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกมะพร้าวรายใหญ่ที่สุดในโลก กำลังวางแผนพัฒนาอุตสาหกรรมมะพร้าวที่ยั่งยืน เพื่อเพิ่มรายได้ของเกษตรกรท้องถิ่นและปกป้องสิ่งแวดล้อม

ฮาซันกล่าวว่าเราต้องเดินหน้าส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมและการเพาะปลูกมะพร้าวที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระหว่างการประชุมระดับรัฐมนตรีของชมรมมะพร้าวนานาชาติ (ICC) ครั้งที่ 59 ในจังหวัดลัมปุง เมื่อวันอังคาร (5 ธ.ค.) ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเอื้อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการพัฒนาอุตสาหกรรมมะพร้าวที่ยั่งยืนในกลุ่มประเทศผลิตมะพร้าว

ฮาซันกล่าวอีกว่าลัมปุงได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดังกล่าว เนื่องจากมะพร้าวเป็นหนึ่งในสินค้าโภคภัณฑ์สำคัญของจังหวัด ด้วยผลผลิตรวมกว่า 75,000 ตัน ในปี 2022 โดยส่วนใหญ่ส่งออกไปยังประเทศต่างๆ อาทิ สหรัฐฯ จีน ออสเตรเลีย และญี่ปุ่น

ทั้งนี้ ฮาซันยังเรียกร้องการมีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมมะพร้าวที่ยั่งยืนของกลุ่มเกษตรกรมะพร้าว ด้วยการมีศักยภาพบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศต่อการผลิตมะพร้าว

(แฟ้มภาพซินหัว : ต้นมะพร้าวที่ฐานวิจัยและทดลองทางวิทยาศาสตร์ของสถาบันวิจัยมะพร้าว สังกัดสถาบันเกษตรศาสตร์เขตร้อนแห่งชาติจีน เมืองเหวินชาง มณฑลไห่หนานทางตอนใต้ของจีน วันที่ 10 มี.ค. 2021)