Asia Album : คึกคัก! "สะพานปลา" ในบังกลาเทศ ซื้อขายปลาหลากชนิด

2023-12-06 11:45:55

Asia Album : คึกคัก! "สะพานปลา" ในบังกลาเทศ ซื้อขายปลาหลากชนิด

Advertisement

คอกซ์บาซาร์, 5 ธ.ค. (ซินหัว) — เขตคอกซ์บาซาร์ของบังกลาเทศนั้นล้อมรอบด้วยอ่าวเบงกอลในพื้นที่ตอนใต้ มีสะพานปลาทะเลขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ ทำให้เป็นที่รู้จักในฐานะท่าเรือประมงที่มีความคึกคัก

ศูนย์สะพานปลาและตลาดค้าส่งปลาของคอกซ์บาซาร์ ซึ่งก่อตั้งขึ้นบนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำบักคาลีในช่วงกลางทศวรรษ 1960 คลาคล่ำด้วยผู้ซื้อและผู้ขายท่ามกลางการขนถ่ายปลาหลากหลายชนิดที่จับได้จากท้องทะเล

(บันทึกภาพวันที่ 1 ธ.ค. 2023)