นางรำนับร้อยชีวิตรำถวายพร้อมจุดเทียนน้อมรำลึก "ในหลวง ร.9"

2023-12-05 22:14:28

นางรำนับร้อยชีวิตรำถวายพร้อมจุดเทียนน้อมรำลึก "ในหลวง ร.9"

Advertisement

นางรำนับร้อยชีวิตรำถวายพร้อมจุดเทียนน้อมรำลึก "ในหลวง ร.9" เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ


เมื่อช่วงค่ำวันที่ 5 ธ.ค.66 ที่อุทยานราชภักดิ์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ น.ส.แรมรุ้ง วรวัธ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นประธานในพิธีน้อมเกล้าฯถวายความภักดีสัตตะพระบารมีบูรพมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธ.ค. โดยมี นายองครักษ์ ทองนิรมล รอง ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์  นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอหัวหิน นางอุษา พวงวลัยสิน นายกกิ่งกาชาดอำเภอหัวหิน นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน นางลิษา อึ้งเห่ง ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอหัวหิน นางทิพวรรณ สุทัศน์ ประธานศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนาฏศิลป์ไทย เทศบาลเมืองหัวหิน ผู้แทนผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบค่ายธนะรัชต์ ผู้บัญชาการศูนย์การกำลังสำรอง ผู้บัญชาการโรงเรียนนายสิบทหารบก หน่วยงานต่างๆ และประชาชนสวมเสื้อเหลืองนับพันคนร่วมในพิธี


จากนั้นบรรดานางรำจิตอาสาจากชมรมนาฏศิลป์เมืองหัวหิน - ปราณบุรี และอำเภอใกล้เคียงกว่า 150 คน ในชุดไทยศิวลัย 4 สี ซึ่งแต่ล่ะสีมีความหมายคือ สีเหลืองหมายถึงสีประจำพระองค์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 และ รัชกาลที่ 10 และสีธงชาติไทย สีแดงหมายถึงชาติ สีขาวหมายถึงศาสนา และสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์ ร่วมรำถวายสักการะบูรพมหากษัตริย์ต่อหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม 7 พระองค์ โดยมีวงมหาดุริยางค์ไทยจากนักเรียน นักศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมบรรเลงเพลงดุษฎีบูชาสัตตะบูรพกษัตราธิราชเจ้า ประกอบรำอย่างอ่อนช้อย ก่อนนางรำทั้งหมดแปรแถวเป็นรูปธงชาติไทยอย่างสวยงาม จากนั้นเป็นการแสดงจินตลีลาประกอบเพลงธงชาติจากนักเรียน นักศึกษา มหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล, โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ และโรงเรียนนายสิบทหารบก จำนวน 500 คน การแสดงไหว้ครูมวยไทยเทิดพระเกียรติจากนักเรียนโรงเรียนนักเรียนนายสิบทหารบก จำนวน 150 คน การแสดงแฟชั่นโชว์ผ้าไทยใส่สนุกจากหนูน้อยวัฒนธรรมทั่วประเทศ หลังจบการแสดงแล้วผู้เข้าร่วมพิธีทั้งหมดได้พร้อมใจกันจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ และวันชาติไทย ก่อนร่วมกันขับร้องเพลงต้นไม้ของพ่อ รักพ่อไม่มีวันพอเพียง เป็นอันเสร็จพิธี