"ทิพานัน"เผยในรัฐบาลลุงตู่ "โขน-นวดไทย-โนรา" ขึ้นทะเบียนยูเนสโกแล้ว รอลุ้นอีก 4 รายการ

2023-12-05 19:20:58

"ทิพานัน"เผยในรัฐบาลลุงตู่ "โขน-นวดไทย-โนรา" ขึ้นทะเบียนยูเนสโกแล้ว รอลุ้นอีก 4 รายการ

Advertisement

"ทิพานัน"เผยใน "รัฐบาลลุงตู่"  มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมขึ้นทะเบียน UNESCO ไปแล้วทั้ง โขน นวดไทย โนรา  รออีก 4 รายการ "สงกรานต์-ต้มยำกุ้ง-เคบายา-ผ้าขาวม้า"

เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ อดีตรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสมัยรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา โพสต์ข้อความใน X ว่า  รัฐบาลลุงตู่ เห็นความสำคัญจึงให้สัตยาบันเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage 2003) เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 59 ต่อมาไทยจึงขึ้นทะเบียนมรดกวัฒนธรรมไทย เป็นรายการตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ (Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity : RL) ของยูเนสโกได้สำเร็จ ดังนี้ 1 ปี พ.ศ.2561 โขน ศิลปะการแสดงของไทย ที่ผสมผสานองค์ประกอบทางดนตรี การร้อง วรรณกรรม นาฏศิลป์ พิธีกรรม และงานฝีมือ 2 ปี พ.ศ.2562 นวดไทย ส่วนหนึ่งของศิลปะ วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมของการดูแลสุขภาพแบบไทย ในฐานะการรักษาโดยไม่ใช้ยาและการบำบัดด้วยตนเอง 3 ปี พ.ศ.2564 โนรา การแสดง เต้นรำและการร้องเพลงสดที่มีชีวิตชีวาพร้อมกายกรรมจากภาคใต้ของไทย

ที่เหลือ อีก 4 ประเภท รัฐบาลลุงตู่ได้เสนอค้างไว้ คือ ในปี พ.ศ.2566 รอประกาศผลรับรองสงกรานต์ ( มติครม. 24 มี.ค. 63 ให้เสนอต่อยูเนสโก ) เป็นปีใหม่ไทย เป็นประเพณีที่งดงาม ทรงคุณค่าและมีความสำคัญ สะท้อนถึงความเป็นไทยได้อย่างชัดเจน ปี พ.ศ.2567 รอประกาศผลรับรองต้มยำกุ้ง (มติครม. 23 มี.ค. 64 ให้เสนอต่อยูเนสโก ) เป็นอาหารที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชุมชนเกษตรกรรมริมแม่น้ำลำคลองในภาคกลางของไทย , รอประกาศผลรับรองเคบายา ( มติ ครม. 11 เม.ย. 66 ให้เสนอต่อยูเนสโก ) เป็นเสื้อสตรีพื้นเมืองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นส่วนหนึ่งของการแต่งกายบาบ๋า – เพอรานากัน ในภาคใต้ของไทย และผ้าขาวม้า (มติครม. 28 ก.พ. 66 ให้เสนอต่อยูเนสโก ) เป็นผ้าเอนกประสงค์ในวิถีชีวิตไทย มีลวดลายตารางสี่เหลี่ยมเป็นเอกลักษณ์และมีสีที่แตกต่างกันตามเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น ทุกการทำงานต้องขอบคุณทุกพรรค ทุกฝ่ายที่ตั้งใจกันทำให้ประเทศไทยเจริญรุ่งเรืองต่อไป