กทม.พบสัตว์ติดโรคพิษสุนัขบ้าแล้ว 6 ตัว

2018-03-15 12:40:42

 กทม.พบสัตว์ติดโรคพิษสุนัขบ้าแล้ว 6 ตัว

Advertisement

กทม.รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ยืนยันไม่พบคนติดเชื้อในพื้นที่ กทม. แต่พบสัตว์ติดเชื้อ 6 ตัว ในเขตดอนเมือง บางเขน บางซื่อ และจตุจักร


เมื่อวันที่ 15 มี.ค. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร (กทม.) สำนักอนามัย และสำนักงานเขตบางกอกน้อย ลงพื้นที่รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมให้บริการฉีควัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ณ บริเวณลานวัดอัมพวา ซอยจรัญสนิทวงศ์ 22 แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย ทั้งนี้ตั้งแต่ ม.ค.2561 จนถึงปัจจุบัน พบสัตว์ติดโรคพิษสุนัขบ้าทั้งหมด 6 ตัว ในเขตดอนเมือง บางเขน บางซื่อ และจตุจักร แต่ยังไม่พบในคน ซึ่งเมื่อปีที่ผ่านมาพบสัตว์ติดโรคพิษสุนัขบ้า 47 ตัว ไม่มีผู้เสียชีวิตเช่นเดียวกัน 


นอกจากนี้ กทม.ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตสำรวจสัตว์จรจัด และกึ่งจรจัด ที่อยู่ในบริเวณวัด ตลาด แหล่งก่อสร้าง เพื่อประเมินสภาพปัญหาและหาแนวทางในการแก้ไขและป้องกันได้อย่างถูกต้องสอดคล้องกับความเป็นจริงมากที่สุด โดยจะนำกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข พ.ศ. 2548 และ พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 มาบังคับใช้อย่างเข้มงวด ตลอดจนขยายความร่วมมือกับกลุ่มองค์กรผู้รักสัตว์ในการแก้ไขปัญหาอีกทางหนึ่ง