คพ.เตือน 5 – 7 ธ.ค. กทม.-ปริมณฑล PM2.5 พุ่ง

2023-12-04 17:19:05

 คพ.เตือน 5 – 7  ธ.ค. กทม.-ปริมณฑล  PM2.5  พุ่ง

Advertisement

คพ.เตือน 5 – 7  ธ.ค. กทม.-ปริมณฑล แนวโน้ม PM2.5  พุ่ง

เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.66 กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 วันที่ 4 ธ.ค.66 พบภาพรวมปริมาณ PM2.5 ในประเทศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมาก – ปานกลาง

ภาคเหนือ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 7.3 - 31.6 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 5.3 - 26.1 มคก./ลบ.ม.

ภาคกลางและตะวันตก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 10.8 - 22.8 มคก./ลบ.ม.

ภาคตะวันออก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 8.0 - 18.9 มคก./ลบ.ม.

ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 4.9 - 8.4 มคก./ลบ.ม.

กทม.และปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ กทม. ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 11.1 - 31.9 มคก./ลบ.ม.

กรมควบคุมมลพิษ คาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ช่วงวันที่ 5 – 7 ธ.ค.66 พื้นที่ กทม.และปริมณฑล  มีแนวโน้มสถานการณ์ฝุ่นละอองสูง เนื่องจากตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่ 4 ธ.ค.66 เป็นต้น ไปจะเกิดสภาะอากาศที่นิ่ง และลมสงบ ทำให้เกิดการสะสมของฝุ่นละอองขนาดเล็กในระดับใกล้ผิวพื้น โดยสถานการณ์จะบรรเทาลงหลังจากวันที่ 7 ธ.ค.66 เป็นต้นไป เนื่องจากสภาพอากาศที่เปิดมายิ่งขึ้นประกอบกับลมตะวันออกเฉียงเหนือที่มีกำลังแรงยิ่งขึ้นชจะช่วยพัดพาฝุ่นละอองขนาดเล็กที่สะสมอยู่ในพื้นที่ออกไปได้

สำหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่มีฝุ่นละออง PM2.5 เกินมาตรฐานควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง ถ้ามีอาการทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์