ขบวนกลองยาวต้อนรับ ครม. สัญจร นายกฯ ลั่นยกระดับรายได้เกษตรกร (มีคลิป)

2023-12-04 17:10:10

ขบวนกลองยาวต้อนรับ ครม. สัญจร  นายกฯ ลั่นยกระดับรายได้เกษตรกร (มีคลิป)

Advertisement

ขบวนกลองยาวต้อนรับ ครม. สัญจร จ.หนองบัวลำภู นายกฯ ลั่นยกระดับรายได้เกษตรกร หนุนผ้าไทยสู่เวทีโลก

เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 4  ธ.ค.66  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดสว่างชัยศรี ต.ยางหล่อ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง พร้อมด้วย  น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ร.อ.ธรรมน้ส พงษ์เผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ นายไชยา พรหมา รมช.เกษตรและสหกรณ์ และคณะ นั่งรถซาเล้งเข้าภายในบริเวณจัดงาน ท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่น โดยมีกรจัดริ้วขบวนเซิ้งกลองยาวแบบอีสานมื่นซื่นโฮแซวต้อนรับ บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นและชื่นมื่นตามแบบฉบับวิถีคนอีสาน


จากนั้นเดินทักทาย ถ่ายเซลฟี่กับชาวบ้านกว่า 5,000 คน ทั้งนายกฯ ได้เยี่ยมชมตลาดชุมชน ยลวิถีชาวบ้าน รับฟังแนวทางลดการใช้สารเคมีในพื้นที่แนวทางการแก้จนภาคการเกษตร การขับเคลื่อนเกษตรแปลงใหญ่ young smart famer   รับฟังแนวทางการยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มแปรรูป โดยกรมประมง และประธานกลุ่มแปรรูปปลาบ้านห้วยบง ตรา 1  เดียว, ชมการจักสานจากคล้าของผู้สูงอายุ, รับฟังแนวทางการยกระดับและผลักดัน ผ้าขิดสลับหมี่ ลายบัวลุ่มภู ผ้าฝ้ายแกมไหมทอมือลายอัตลักษณ์ประจำจังหวัด เป็น "Soft power" ตามนโยบายรัฐบาล โดยกรมหม่อนไหม, มอบ ส.ป.ก.4-01 จำนวน 100 ราย โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) จากนั้นมอบนโยบายการแก้จน แนวทางการพัฒนาด้านการเกษตรและพบปะประชาชน เสร็จสิ้นภารกิจการตรวจราชการ

ทั้งนี้บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น โดยชาวบ้านส่งเสียงร้องต้อนรับนายกฯ และ น.ส.แพทองธาร พร้อมเข้าสวมกอด และขอเซลฟี่ด้วย


นายกฯ กล่าวว่า  ว่า รัฐบาลนี้ให้ความสำคัญกับภาคเกษตรและเกษตรกรมาโดยตลอด และจะมุ่งมั่นผลักดันให้ประเทศไทยให้เป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง ด้วยการใช้ระบบเกษตรอัจฉริยะและวัฒนธรรมการเกษตรเข้ามาสร้างโอกาสเพิ่มผลิตผลที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรและยกระดับรายได้ของเกษตรกร โดยดำเนินนโยบายตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ ให้ความสำคัญกับการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ของประชาชน พร้อมขยายผลและสนับสนุนสินค้าของชุมชน

นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการยกระดับผ้าไทย พร้อมช่วยส่งเสริมและผลักดันผ้าไทยให้เป็น Soft Power ที่มีคนรู้จักไปทั่วโลก พร้อมสนับสนุนการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์สินค้าให้มีความทันสมัยมากขึ้น ดูแลรักษาง่ายเพื่อเป็นการต่อยอดสินค้าผลิตภัณฑ์สำหรับการเปิดตลาดให้กับคนรุ่นใหม่มากขึ้นและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันผ้าไหมไทยในเวทีโลก นอกจากนั้น การส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ รัฐบาลจะส่งเสริมการทำเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยสนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยผลิตสินค้าทางการเกษตรร่วมกันบริหารจัดการร่วมกัน ซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ทั้งเรื่องการลดต้นทุนทางด้านการผลิต การส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันในการตลาดและมีอำนาจต่อรองในการหาปัจจัยการผลิตและจำหน่ายผลผลิตได้อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม อีกทั้งรัฐบาลจะส่งเสริม Young Smart Farmer โดยใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีนวัตกรรม และนำมาใช้ในกระบวนการผลิต การตลาด เพื่อให้มีผลผลิตต่อหน่วยต่อไร่เพิ่มขึ้น ผลผลิตมีคุณภาพ มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสและขีดความสามารถในการแข่งขัน และยกระดับมาตรฐานของสินค้าเกษตร