จีนออกแสตมป์ "เมืองโบราณผิงเหยา" เชิดชูแหล่งมรดกโลก

2023-12-04 11:05:18

จีนออกแสตมป์ "เมืองโบราณผิงเหยา" เชิดชูแหล่งมรดกโลก

Advertisement

ไท่หยวน, 4 ธ.ค. (ซินหัว) -- จีนออกชุดตราไปรษณียากร (สแตมป์) ลวดลายเมืองโบราณผิงเหยาในมณฑลซานซีทางตอนเหนือของประเทศ เนื่องในวาระครบรอบ 26 ปี การขึ้นทะเบียนเมืองโบราณแห่งนี้เป็นแหล่งมรดกโลกแห่งองค์การยูเนสโก (UNESCO)

รายงานระบุว่าชุดตราไปรษณียากรดังกล่าวประกอบด้วยไปรษณียากรสามแบบและแผ่นตราไปรษณียากร ซึ่งนำเสนอภาพรวมและสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นของเมืองโบราณผิงเหยา โดยมีราคาจำหน่ายยกชุดอยู่ที่ 9 หยวน (ราว 45 บาท)

อนึ่ง ผิงเหยามีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,700 ปี มีชื่อเสียงโด่งดังด้านสถาปัตยกรรมโบราณสภาพดี โดยองค์การยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้เป็นแหล่งมรดกโลกในปี 1997

เฝิงอวี้เฉวียน เจ้าหน้าที่อำเภอผิงเหยา ซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองโบราณแห่งนี้ คาดหวังว่าชุดตราไปรษณียากรดังกล่าวจะช่วยเพิ่มความนิยมให้กับเมืองโบราณนี้มากขึ้น


(แฟ้มภาพซินหัว : ทิวทัศน์เมืองโบราณผิงเหยา มณฑลซานซีทางตอนเหนือของจีน)