"วันพ่อแห่งชาติ" ปชช. น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 9

2023-12-03 13:36:08

"วันพ่อแห่งชาติ" ปชช. น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 9

Advertisement

 วธ.เปิดผลสำรวจ "วันพ่อแห่งชาติ" ปชช. น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 9  จ่อชวนคุณพ่อและครอบครัวทำอาหารรับประทานร่วมกัน  

เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.66 นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมว.วัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นเด็ก เยาวชน และประชาชน ที่มีต่อ “วันชาติไทย/วันพ่อแห่งชาติ” ประจำปี  2566 จากกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ จำนวน 14,426 คน ครอบคลุมทุกอาชีพและทุกภูมิภาค โดยมีผลสรุปดังนี้ เด็ก เยาวชน และประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 96.40 ทราบว่าวันชาติไทย/วันพ่อแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 5 ธ.ค. และผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 86.15 ทราบว่า ดอกพุทธรักษาถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ประจำวันพ่อแห่งชาติ ส่วนกิจกรรมที่ผู้ตอบแบบสอบถามอยากให้จัดขึ้น 3 อันดับแรก ส่วนใหญ่ร้อยละ 60.39 เห็นว่าการทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ร้อยละ 49.63 การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ร้อยละ 43.33 การส่งเสริมยกย่องผู้ที่สมควรได้รับการยกย่องว่าเป็นพ่อตัวอย่าง

รมว.วัฒนธรรม กล่าวอีกว่า เมื่อสอบถามเด็ก เยาวชนและประชาชนคิดว่า วันชาติไทย/วันพ่อแห่งชาติ มีความสำคัญอย่างไร ร้อยละ 71.95 เห็นว่า เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ร้อยละ 60.27 เพื่อให้ลูกได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อในโอกาสพิเศษ ร้อยละ 55.43 เพื่อให้เห็นความสำคัญในบทบาทของพ่อที่มีต่อครอบครัว/สังคม ส่วนสิ่งที่ผู้ตอบแบบสอบถามตั้งใจจะทำเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ร้อยละ 70.23 ร่วมกิจกรรมตามสถานที่ที่จัดงานวันพ่อแห่งชาติ ร้อยละ 64.37 ทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ร้อยละ 48.36 ประดับธงชาติไทยบริเวณอาคารบ้านเรือน

นายเสริมศักดิ์ กล่าวด้วยว่า ผลสำรวจได้สอบถามถึงกิจกรรมที่เด็ก เยาวชน และประชาชนจะทำร่วมกับพ่อ เนื่องในวันชาติไทย/วันพ่อแห่งชาติ 5 อันดับแรก ได้แก่ ร้อยละ 66.09 ชวนคุณพ่อและครอบครัวทำอาหารรับประทานร่วมกัน ร้อยละ 42.37 ชวนคุณพ่อทำกิจกรรมนันทนาการออกกำลังกายกับครอบครัวร้อยละ 34.74 ชวนคุณพ่อไปเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์ ร้อยละ 34.29 ชวนคุณพ่อและครอบครัวไปร่วมงานเทศกาลดนตรี ศิลปะ และร้อยละ 31.96 ชวนคุณพ่อชมละคร/ซีรีส์/ภาพยนตร์ เมื่อสอบถามจะทำอะไรเพื่อทดแทนพระคุณพ่อในฐานะที่เป็นลูก ร้อยละ 62.34 เชื่อฟังคำสั่งสอน ร้อยละ 59.77 เอาใจใส่ดูแลท่าน ร้อยละ 57.72 ตั้งใจเรียน/ตั้งใจทำงานให้ดี และเมื่อสอบถามพ่อในความคิดของเด็ก เยาวชน และประชาชน ควรเป็นแบบใด ร้อยละ 34.24 เห็นว่า เป็นแบบอย่างที่ดีของลูกร้อยละ 27.62 ให้ความรัก ความอบอุ่นกับครอบครัวอยู่เสมอ

“จากผลสำรวจจะเห็นว่ากิจกรรมที่เด็ก เยาวชน และประชาชนจะทำร่วมกับพ่อ เนื่องในวันชาติไทย/วันพ่อแห่งชาติ เป็นเรื่องเกี่ยวกับซอฟต์พาวเวอร์ 5 F และด้านอื่นๆ ได้แก่ อาหาร (Food) การทำอาหารรับประทานร่วมกัน กีฬา(Fighting) ออกกำลังกายกับครอบครัว การท่องเที่ยว (Tourism) ไปเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์ การไปร่วมงานเทศกาลดนตรี ศิลปะ (Festival) และภาพยนตร์ (Film) ชวนคุณพ่อชมละคร/ซีรีส์/ภาพยนตร์ นับเป็นเรื่องที่ดีเพราะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว รวมทั้งส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ด้านต่างๆของประเทศ สร้างงานสร้างรายได้สู่ชุมชนและประเทศ กระตุ้นเศรษฐกิจชาติ” รมว.วัฒนธรรม กล่าว