“ธนาธร”เปิดตัว “พรรคอนาคตใหม่” (คลิป)

2018-03-15 10:30:21

 “ธนาธร”เปิดตัว “พรรคอนาคตใหม่” (คลิป)

Advertisement

“ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ”แถลงเปิดตัว “พรรคอนาคคใหม่”พร้อมผู้ก่อตั้งพรรค ประกาศสร้างการเมืองแบบใหม่ไม่ให้ประเทศไทยต้องจมปลักอยู่กับ “ทศวรรษที่สูญหาย” ชูนโยบายเศรษฐกิจที่เท่าเทียม ทำประชาธิปไตยให้เข้มแข็ง เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วม เวทีการเมืองไม่ถูกผูกขาด มีระบบที่ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ชี้ประเทศไทยสูญเสียเวลาและโอกาสมามากพอแล้ว คนไทยต้องมีชีวิตที่ดีกว่านี้


เมื่อเวลา 07.30 น. วันที่ 15 มี.ค. ที่ร้านแวร์เฮ้าส์ ซอยเจริญกรุง 30 นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ รองประธานบริษัทไทยซัมมิท และพวกในนามเพื่อนธนาธรได้จัดกิจกรรม “ร่วมกินกาแฟกับธนาธร” พร้อมกล่าวถึงจุดประสงค์การก่อตั้ง “พรรคอนาคตใหม่” โดยนายธนาธร กล่าวว่า อนาคตใหม่คือพื้นที่สำหรับคนที่ไม่ยอมจำนวนต่อสภาวการณ์ปัจจุบัน อนาคตใหม่คือการเชิดชูและเทิดทูนคุณค่าประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน อนาคตใหม่คือการต่อสู้เพื่อสร้างเศรษฐกิจที่ก้าวหน้าและเป็นธรรมแก่คนทุกคน อนาคตใหม่คือความเชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์ ซึ่งมีความฝันและจินตนาการ และมีสิทธิที่จะได้เดินตามความฝันและปกป้องความฝันองตัวเองไว้ ภายใต้ความขัดแย้งทางการเมืองที่ยาวนาน การกดขี่ ลิดรอนเสรีภาพของประชาชน การใช้กำลังอันป่าเถื่อน และกฎหมายที่ไม่เป็นธรรม ปิดปากความคิดเห็นที่คิดต่างจากผู้มีอำนาจ ตนขอชื่นชมและภูมิใจในกลุ่มคนที่เข้าร่วมกับ ที่มาร่วมสร้างพรรคการเมืองใหม่นี้ด้วยกัน


“ผมจะทำให้พรรคนี้ยืนอยู่ด้วยหลักการประชาธิปไตย ทุกครั้งที่ผมคุยกับผู้ก่อตั้ง ผมเจอแต่พลัง และความสดใส เจอแต่ความเชื่อมั่นการมีส่วนร่วมระบอบประชาธิปไตย ดังนั้นการสร้างประชาธิปไตยจะเริ่มที่นี่ เราจะทำให้ประชาธิปไตยอยู่ในการตัดสินใจทุกลำดับชั้น การตัดสินใจต้องยึดโยงกับสมาชิกพรรค พรรคนี้ต้องระดมทุนจากประชาชน เราจะใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่เป็นเครื่องมือระดมทุน เราจะไม่มีใครสักคนมีอำนาจเหนือสมาชิกพรรค”นายธนาธร กล่าว

นายธนาธร กล่าวว่า เจตนารมณ์ของพรรคอนาคตใหม่ จะมุ่งเน้นใน 3 เรื่อง คือ จะทำให้ประชาชนคนไทยเห็นร่วมกันว่าไทยสามารถกลับสู่การเมืองแบบประชาธิปไตยได้ ซึ่งจะยืนอยู่ด้วยหลักการณ์ประชาธิปไตยที่สุด จะมุ่งเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้ดีกว่าที่เป็นอยู่และสร้างสรรสิ่งใหม่ให้กับประเทศไทย และต้องการเปลี่ยนภูมิทัศน์ทางการเมืองใหม่ โดยจะทำให้การเมืองไทยเป็นเรื่องของประชาชนที่จะเป็นผู้ทรงอำนาจ ทั้งนี้ยืนหยัดที่จะทำให้พรรคอนาคตใหม่ เป็นพรรคทางหลักไม่ใช่พรรคทางเลือก ในการมีส่วนร่วมการแก้ไขปัญหาประชาธิปไตย พร้อมยืนยัน จะไม่สนับสนุนนายกรัฐมนตรีคนนอก และไม่ขอมีส่วนร่วมกับกระบวนการนั้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากนั้นนายธนาธร พร้อมคณะได้เดินทางไปจดทะเบียนพรรคการเมืองที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ภายใต้ชื่อพรรค "อนาคตใหม่"

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พรรคอนาคตใหม่ ได้แจกเอกสารให้กับสื่อมวลชนระบุว่า ประเทศไทยอยู่ในความขัดแย้งทางการเมืองอย่างร้าวลึกมากว่าทศวรรษ สร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจ และสังคมอย่างมหาศาล การเมืองแบบแบ่งขั้ว เป็นอุปสรรคต่อการเจรจาปรึกษาหารือกัน ในขณะที่การเมืองแบบเผด็จการทหาร ก็ปิดกั้นสิทธิเสรีภาพของพลเมือง และกดทับปัญหาทั้งหมดไว้ ไม่สามารถทำให้ความขัดแย้งยุติลง และไม่อาจแสวงหาฉันทามติร่วมกันของคนในชาติได้ ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้ว ผู้สนับสนุนฝักฝ่ายทางการเมืองทั้งหลาย ต่างก็ต้องการระบอบการเมืองที่ดี และคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งสิ้น เราผู้อยู่ท่ามกลางความขัดแย้งนี้จึงเห็นพ้องต้องกันว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องมีพลังใหม่เพื่อฟื้นความเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยขึ้นมาอีกครั้ง“พรรคอนาคตใหม่” เกิดจากการรวมตัวกันของคนหลากหลายวงการ เพื่อลงมือสร้างการเมืองแบบใหม่ไม่ให้ประเทศไทยต้องจมปลักอยู่กับ “ทศวรรษที่สูญหาย” อีกต่อไปพรรคอนาคตใหม่ ออกแบบนโยบายที่จะทำให้ประชาชนมีโอกาสทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียม พัฒนาคุณภาพชีวิต เข้าถึงทุนและทรัพยากร ทำลายระบบผูกขาดที่ทำให้ประชาชนไร้อำนาจต่อรอง พัฒนาสวัสดิการที่รองรับการเกิด แก่ เจ็บ ตาย ให้แก่ทุกคนอย่างถ้วนหน้าพรรคอนาคตใหม่ ส่งเสริมให้ประชาชนมีศักยภาพเท่าทันความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก ที่มาพร้อมกับโอกาสและความท้าทายใหม่ๆ สร้างกฏหมายที่เอื้อให้เกิดธุรกิจใหม่ ไม่ใช่เป็นอุปสรรค

พรรคอนาคตใหม่ จะทำประชาธิปไตยให้เข้มแข็ง เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมได้ เวทีการเมืองไม่ถูกผูกขาดโดยคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง มีระบบที่ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้โดยประชาชนพรรคอนาคตใหม่ มุ่งหมายทำงานการเมืองระยะยาว เพื่อผลักดันความคิดและนโยบายให้เกิดผล โดยประชาชนเป็นเจ้าของพรรคร่วมกัน ผ่านการระดมสมองและระดมทุน เป็นเวทีที่เปิดกว้างกับทุกเสียง
ประเทศไทยสูญเสียเวลาและโอกาสมามากพอแล้ว คนไทยต้องมีชีวิตที่ดีกว่านี้ เรามีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า หากมีการเมืองแบบประชาธิปไตยที่สร้างสรรค์และเข้มแข็ง นี่คือห้วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์ ที่เราจะร่วมกันสร้าประเทศไทยที่มีความหวัง มีเศรษฐกิจที่เป็นธรรม ประชาชนคนไทยมีศักดิ์ศรี มีอำนาจที่จะกำหนดอนาคตของประเทศด้วยตนเอง


รายชื่อผู้ร่วมก่อตั้ง

กฤตนัน ดิษฐบรรจง แกนนำกลุ่มเยาวชนอาสา ทำงานกับกลุ่มวัยรุ่นผู้ติดเชื้อเอชไอวี

กันต์พงศ์ ทวีสุข ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อต่างประเทศก้อปันกัน
กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ นักวิชาการอิสระด้านการศึกษา

ไกลก้อง ไวทยการ ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาสังคม จากสถาบันเทคโนโลยีเพื่อสังคม (Social Technology Institute)

คริส โปตระนันทน์ นักธุรกิจ-นักกฎหมาย

เคท ครั้งพิบูลย์ นักปกป้องสิทธิของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศชำนาญ จันทร์เรือง อาจารย์พิเศษด้านการเมืองและกฎหมาย ผู้ยกร่างพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการเชียงใหม่มหานคร

โชติรส นาคสุทธิ์ นักเขียนเรื่องความสัมพันธ์เชิงอำนาจของมนุษย์ เรื่องเพศและสิทธิเหนือร่างกาย

ไชยวัฒน์ วรรณโคตร นักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ฑิตฐิตา ซิ้มเจริญ นักเขียน นักแปลอิสระ

เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร นักปรุงเบียร์ นักธุรกิจ มัคคุเทศก์อิสระ

ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ

ธัญญานันต์ คูอนุพงศ์ Content creator

ธารารัตน์ ปัญญา นักปกป้องสิทธิผู้หญิง

นลัทพร ไกรฤกษ์ ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ข่าวคนพิการ ThisAble.me

ปรัชญา เพชรวิสิทธิ์ คนทำหนัง นักศึกษา

ปิยบุตร แสงกนกกุล นักวิชาการด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญ

เปรมปพัทธ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการองค์กร Newground

ฟารีด ดามาเร๊าะ ประธานสมาคมนิสิตนักศึกษาไทยมุสลิม

ภูวกร ศรีเนียน นักจัดรายการทีวีและนักรณรงค์การเมือง

วรกร ฤทัยวาณิชกุล ผู้บริหาร Hello Filmmaker

วิภาพรรณ วงษ์สว่าง ผู้ก่อตั้ง thaiconsent.org นักออกแบบสื่อเพื่อสังคม

ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี อาจารย์มหาวิทยาลัย-นักกิจกรรมทางการเมือง

สุรินทร์ คำสุข ประธานสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์

อนุกูล ทรายเพชร เกษตรกรยุคดิจิตอล นักธุรกิจเพื่อสังคม

อลิสา บินดุส๊ะ นักศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทำงานร่วมกับชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการของรัฐ เช่น โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา เหมืองลิกไนต์บ้านแหงลำปาง