"การไฟฟ้าจีน" สร้างหมู่บ้านอัจฉริยะไร้คาร์บอน ยกระดับชีวิตชาวบ้าน

2023-12-01 18:20:37

"การไฟฟ้าจีน" สร้างหมู่บ้านอัจฉริยะไร้คาร์บอน ยกระดับชีวิตชาวบ้าน

Advertisement

ปักกิ่ง, 1 ธ.ค. (ซินหัว) -- ด้วยความช่วยเหลือของบริษัทการไฟฟ้าแห่งจีน (China's State Grid Corporation) หมู่บ้านเจี่ยงเซี่ยงในเมืองฉางสู ภายใต้การบริหารของเมืองซูโจว มณฑลเจียงซูทางตะวันออกของจีน ถูกสรรสร้างให้เป็นหมู่บ้านอัจฉริยะไร้คาร์บอน “หมู่บ้านสีเขียว” และ “หมู่บ้านคาร์บอนต่ำ” จึงได้กลายเป็นฉายาใหม่ที่ใช้เรียกหมู่บ้านเล็กๆ แห่งนี้

หมู่บ้านเจี่ยงเซี่ยงครอบคลุมพื้นที่ 30,000 ตารางกิโลเมตร มีทั้งหมด 192 ครัวเรือน นับตั้งแต่ปี 2021 หมู่บ้านได้เปิดตัวโครงการก่อสร้างหมู่บ้านอัจฉริยะไร้คาร์บอนโดยร่วมมือกับการไฟฟ้าจีน เพื่อยกระดับการพัฒนาสีเขียวและสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของทั้งหมู่บ้าน

ที่นี่ เราจะเห็น "ต้นไม้ไฟฟ้าโซลาร์เซลล์" (Photovoltaic Tree) "ทางเดินไฟฟ้าโซลาร์เซลล์" (Photovolt aic Corridor) "เส้นทางเดินไฟฟ้าโซลาร์เซลล์" (Photovoltaic Walking Path) และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ได้ตามร้านอาหาร บ้านพักคนชรา พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ ศูนย์นักท่องเที่ยว และสถานที่อื่นๆ ของหมู่บ้าน

บริษัทสเตต กริด ซูโจว พาวเวอร์ ซัพพลาย คอมปานี (State Grid Suzhou Power Supply Company) ได้ปรับแผนการเข้าถึงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ตามความต้องการใช้พลังงานของหมู่บ้าน โดยมีการวางสายเคเบิลยาว 2.3 กิโลเมตร ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย 7 ตัว กล่องกระจายไฟฟ้า 10 ชุด และอุปกรณ์วัดค่า 14 ชุด ซึ่งเพียงพอสำหรับการเชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้าโซลาร์เซลล์แบบกระจายศูนย์ (distributed photovoltaic)

เจ้าหน้าที่ของฝ่ายการตลาดของบริษัทสเตต กริด ซูโจว ฉางสู พาวเวอร์ ซัพพลาย คอมปานี (State Grid Suzhou Changshu Power Supply Company) กล่าวว่า ปัจจุบัน กำลังการผลิตติดตั้งรวมของแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบกระจายศูนย์ในหมู่บ้านอยู่ที่ 3.49 เมกะวัตต์ (MW) โดยมีกำลังการผลิตไฟฟ้าเฉลี่ยต่อปีประมาณ 4.2 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง (kWh) สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้มากกว่า 2,800 ตันต่อปี พร้อมเสริมว่าหมู่บ้านแห่งนี้ได้ประโยชน์จากการปรับโครงสร้างพลังงานให้เหมาะสม การลดต้นทุนด้านพลังงาน และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางนิเวศ ฯลฯ

นอกจากนี้ หมู่บ้านเจี่ยงเซี่ยงยังร่วมมือกับบริษัทการไฟฟ้าจีน เพื่อให้บริการแบบ "ครบวงจร" แก่ชาวบ้าน อาทิ การติดตั้งสถานีชาร์จ และการให้คำแนะนำด้านพลังงาน

(เรียบเรียงโดย Yang Yifan, Xinhua Silk Road, https://www.xinhuathai.com/silkroad/401422_20231201 , https://en.imsilkroad.com/p/337379.html)


(แฟ้มภาพซินหัว : เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์บนหลังคาในอำเภอเต๋อชิง มณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกของจีน วันที่ 31 มี.ค. 2023)