โคราชนำร่องตรวจจับรถยนต์ควันดำลด PM2.5

2023-12-01 17:37:30

โคราชนำร่องตรวจจับรถยนต์ควันดำลด PM2.5

Advertisement

อธิบดี คพ.เผยโคราชนำร่องตรวจจับรถยนต์ควันดำ บังคับใช้กฎหมาย ลดฝุ่น PM2.5

เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.66 นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์คุณภาพอากาศในพื้นที่ทั่วทุกภาค ยกเว้นภาคใต้ ที่มีแนวโน้มฝุ่นละออง PM 2.5 สูงขึ้น และรัฐบาลได้กำหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองเป็นวาระแห่งชาติ พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งแวดล้อม ได้สั่งการให้การปฏิบัติงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองมีความเข้มข้นในทุกมาตรการ คพ. จึงได้กำหนดการตรวจจับยานพาหนะควันดำและบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่เมืองหลัก โดยได้มอบหมายให้สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 1-16 (สคพ. 1-16) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการตรวจวัดควันดำและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง

นายปิ่นสักก์ กล่าวว่า วันนี้ (1 ธ.ค.66) ดีเดย์เริ่ม "โครงการรัฐเข้มตรวจจับ ปรับจริง – ห้ามใช้รถควันดำ ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา” ในพื้นที่อำเภอต่างๆ ซึ่งเป็นเส้นทางสัญจรสายหลักของ จ.นครราชสีมา เพื่อบังคับใช้กฎหมายกับยานพาหนะที่ปล่อยควันดำเกินค่ามาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนตระหนักในการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ ลดผลกระทบฝุ่น PM 2.5 ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.66 – 31 มี.ค.67 โดยรถยนต์ที่มีผลการตรวจวัดค่าควันดำเกินมาตรฐานพนักงานเจ้าหน้าที่จะติดสติ๊กเกอร์ห้ามใช้ยานพาหนะซึ่งถือว่าเป็นคำสั่งทางปกครอง ซึ่งเจ้าของรถยนต์จะต้องนำรถไปจัดการแก้ไขหรือซ่อมบำรุงภายในระยะเวลา 30 วัน และนำหลักฐานไปขอยกเลิกคำสั่งห้ามใช้ยานพาหนะ ณ จุดยกเลิกคำสั่งตามที่ทางจังหวัดนครราชสีมากำหนดต่อไป

นายสยาม ศิริมงคล  ผวจ.นครราชสีมา กล่าวว่า จ.นครราชสีมาเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่มีสภาพการจราจรหนาแน่นโดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วน รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งทางบก เป็นเส้นทางสัญจรไปสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในแต่ละวันจึงมียานพาหนะสัญจรผ่านไปมาภายในพื้นที่เป็นจำนวนมาก จากการที่รัฐบาลกำหนดให้ปัญหาฝุ่นละอองเป็นวาระแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมาได้ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงดำเนินกิจกรรมการตรวจจับควันดำจากยานพาหนะ โดยให้หน่วยงานราชการ นำร่องตรวจรถยนต์ของทางราชการและรถยนต์เจ้าหน้าที่ก่อน แล้วจึงตรวจสอบตรวจจับยานพาหนะของประชาชน มีหน่วยงานสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 11 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา เทศบาลนครนครราชสีมา สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา และสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกันดำเนินการตรวจจับควันดำ และบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง จับจริง ปรับจริง เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม