วันนี้มีอะไร: 15 มีนาคม วันสิทธิผู้บริโภคสากล (World Consumer Rights Day)

2018-03-15 00:00:39

วันนี้มีอะไร: 15 มีนาคม  วันสิทธิผู้บริโภคสากล (World Consumer Rights Day)

Advertisement

วันสิทธิผู้บริโภคสากล (World Consumer Rights Day)

วันที่ 15 มีนาคมของทุกปี กลุ่มเครือข่ายผู้บริโภคทั่วโลกที่ใช้ชื่อว่า “สหพันธ์ผู้บริโภคสากล (Consumer International, CI)” ได้จัดให้มี “วันสิทธิผู้บริโภคสากล (World Consumer Rights Day, WCRD)” ได้จัดเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2528 ซึ่งเป็นปีที่องค์การสหประชาชาติได้ออกประกาศคำแนะนำสำหรับการคุ้มครองผู้บริโภค (UNGCP)

ภาพ Aohodesign / Shutterstock.com

ภาพ Vincenzo Camuccini2,061 ปีก่อน
พ.ศ. 500
จูเลียส ซีซาร์ แห่งสาธารณรัฐโรมัน ถูกสังหารโดยกลุ่มสมาชิกวุฒิสภา


160 ปีก่อน
พ.ศ. 2401
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานกำเนิดหนังสือราชกิจจานุเบกษา
ภาพ @iamwill

43 ปีก่อน
พ.ศ. 2518
วันเกิด วิล.ไอ.แอม หนึ่งในสมาชิกวงฮิปฮอปชื่อดัง แบล็ก อายด์ พีส์ (Black Eyed Peas) และโปรดิวเซอร์ฝีมือดี

9 ปีก่อน
พ.ศ. 2552
'รงค์ วงษ์สวรรค์ นักประพันธ์และศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี พ.ศ. 2538 เสียชีวิตจากอาการเส้นเลือดในสมองแตก ณ โรงพยาบาลเทพปัญญา จังหวัดเชียงใหม่ 'รงค์ วงษ์สวรรค์ มีการสร้างสรรค์ทางภาษาที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเป็นพิเศษดังเช่นที่ ม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ กล่าวว่า " 'รงค์ วงษ์สวรรค์ ใช้ภาษาอย่างนักเลงภาษาจริงๆ จะใช้คำที่เคยใช้ในสภาพต่ำสุดในที่สูงก็ได้ จะใช้คำที่เคยใช้แต่โบราณในจังหวะที่เกี่ยวกับสมัยใหม่ก็ได้" โดยมีงานเขียนที่รวมเล่มแล้วมีจำนวนประมาณ 100 เล่ม