สุราษฎร์ธานีน้ำท่วม 2 อำเภอ กระทบชาวบ้าน 8 ตำบล 30 หมู่บ้าน

2023-11-27 14:37:26

สุราษฎร์ธานีน้ำท่วม  2 อำเภอ กระทบชาวบ้าน 8 ตำบล 30 หมู่บ้าน

Advertisement

สุราษฎร์ธานีน้ำท่วม  2 อำเภอ กระทบชาวบ้าน 8 ตำบล 30 หมู่บ้าน  1,520 ครัวเรือน

เมื่อวันที่ 27 พ.ย.66  เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ส่วนท้องถิ่น และ ทหาร นพค.46 ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้าน ที่บ้านปากคู ม.1 ต.ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี หลังชาวบ้านในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากล้นคลองกระแดะ เข้าท่วมถนนสายปากคูระยะทางกว่า 1.5 กิโลเมตร ระดับน้ำ 50-80 เซนติเมตร ทำให้รถเล็กสัญจรลำบาก และน้ำเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน ในที่ลุ่มบางจุดน้ำสูงเกือบหนึ่งเมตร ประชาชนต้องนำสิ่งของและรถยนต์ไว้ที่สูง โดยจุดนี้มีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 150 ครัวเรือน โดยพื้นที่ ต.ช้างซ้าย มีบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบในพื้นที่ หมู่ 1 ,3, 6, และ 11 ประชาชนกระทบกว่า 300 ครัวเรือน ทั้งที่น้ำท่วมบ้านและท่วมเส้นทางสัญจรและโรงเรียนที่ต้องหยุดทำการสอนเป็นการชั่วคราวในพื้นที่น้ำท่วมขัง


นายพูลศักดิ์ โสภณปทุมรักษ์ นายอำเภอกาญจนดิษฐ์ กล่าวว่า เบื้องต้นได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและเยี่ยมชาวบ้านตอนนี้มีพื้นที่ได้รับผบกระทบรวม 6 ตำบล ประกอบด้วย ต.ช้างซ้าย ต.ช้างขวา ต.กรูด ต.ท่าอุแท ต.คลองสระ ต.ป่าร่อน เบื้องต้นมีชาวบ้านได้รับผบกระทบแล้ว 27 หมู่บ้าน 1,200 ครัวเรือน แม้ฝนในพื้นที่จะลดระดับและทิ้งช่วงให้บ้างแล้ว และทำให้น้ำลดระดับเล็กน้อย แต่ยังต้องเฝ้าระวังน้ำจากตอนบนที่ไหลมาจาก อ.นบพิตำ  จ.นครศรีธรรมราช และน้ำจากต้นน้ำในพื้นที่คลองสระที่วัดปริมาณน้ำฝนได้ 170 มิลลิเมตร ซึ่งคาดการณ์ว่าจะไหลถึงพื้นที่ในช่วง 15.00 น.วันนี้ประกอบกับน้ำทะเลหนุนสูงในวันลอยกระทงน้ำระบายได้ช้า โดยได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ในสังกัด คอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อช่วยชาวบ้าน


สำหรับภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี มีพื้นที่น้ำท่วมบางจุดแล้ว จำนวน 2 อำเภอ คือ อ.กาญจนดิษฐ์ และ อ.ดอนสัก รวม 8 ตำบล 30 หมู่บ้าน 1,520 ครัวเรือน ประชาชนได้รับผบกระทบ 5,180 คน วัดปริมาณน้ำฝนสูงสุดได้ที่เจ้าหน้าแต่ละพื้นที่ให้การช่วยเหลือประชาชนเบื้องต้นและประจำจุดรอช่วยชาวบ้านในพื้นที่ที่น้ำยังไหลไม่ถึง พื้นที่รับน้ำจากคลองสวาด บ้านปากฮาย  ต.คลองสระ ต้องติดตามสถานการณ์น้ำเพื่อเตรียมย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง