กรมฝนหลวงเตรียมใช้วิธี “โปรยสารเคมี” ลดรุนแรงพายุลูกเห็บ

2018-03-14 14:35:24

กรมฝนหลวงเตรียมใช้วิธี “โปรยสารเคมี” ลดรุนแรงพายุลูกเห็บ

Advertisement

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เตรียมใช้วิธีโปรยสารเคมีเพื่อสลายลูกเห็บในก้อนเมฆ เพื่อลดความรุนแรงที่จะเกิดพายุลูกเห็บ

นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิการกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่า จากสภาวะภัยแล้ง บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ตลอดจนภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซึ่งเล็งเห็นว่าปัจจุบันความรุนแรงจากการเกิดภาวะลูกเห็บ ได้ส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายแก่ประชาชนและพื้นที่ทางการเกษตร กรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนจากปัญหาดังกล่าว ทำให้ได้มีการป้องกัน และแก้ไข ปัญหาภัยแล้งและบรรเทาภัยพิบัติ และได้มีการเพิ่มประสิทธิภาพการดัดแปรสภาพอากาศ จึงได้สั่งการให้ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น เตรียมความพร้อมเพิ่มเติมจาก การปฏิบัติการฝนหลวงประจำวัน เพื่อยับยั้งความรุนแรงจากพายุลูกเห็บ โดยใช้เครื่องบินแบบปรับความดัน (Super King Air) และนำสารฝนหลวงซิลเวอร์ไอโอไดด์ ยิงเข้าไปในก้อนเมฆที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 0 องศา เซลเซียส โดยที่ผลึกน้ำแข็งจะละลายตกลงมาเป็นน้ำฝน ซึ่งจะช่วยบรรเทาความรุนแรง และความเสียหายอัน เกิดจากพายุลูกเห็บลงได้ ทั้งนี้ กรมฝนหลวงฯ ได้จัดเครื่องบิน super king air เตรียมพร้อมปฏิบัติการไว้ที่ กองบิน 46 จ.พิษณุโลก เพื่อที่จะสามารถขึ้นบินปฏิบัติการในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ทันที ที่สภาพอากาศมีโอกาสที่จะเกิดพายุลูกเห็บ

สำหรับการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อช่วยเหลือพื้นที่ทางการเกษตร และภารกิจในการเติมน้ำให้กับอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ภาคอีสาน โดยกรมฝนหลวงฯได้มีแผนจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจำนวน 2 หน่วย ได้แก่ หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ.อุดรธานี และ จ.นครราชสีมา และได้มีการเพิ่มขึ้นอีก 1 ฐาน คือที่ จ.ขอนแก่น เพื่อสนับสนุนให้ครอบคลุมทั่วทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเน้นการช่วยเหลือ พื้นที่เกษตรที่รับผิดชอบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง 20 จังหวัด และมีการเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับป่าไม้และเติมน้ำให้เขื่อนหลักทั้ง 12 เขื่อนด้วย นอกจากนี้ ยังประสานความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน ในการแจ้งแผน และผลปฏิบัติการ เพื่อนสร้างความเข้าใจให้กับเกษตรในพื้นที่ต่างๆ ด้วย