“น้องแบม” นศ.เปิดโปงทุจริตเงินคนจน ร่วมบรรยาย “ต้านโกง”

2018-03-13 15:45:07

“น้องแบม” นศ.เปิดโปงทุจริตเงินคนจน ร่วมบรรยาย “ต้านโกง”

Advertisement

“น้องแบม” นักศึกษาเปิดโปงทุจริตเงินคนจน ร่วมบรรยายสร้างแรงบันดาลใจให้กับ กำนันและผู้ใหญ่บ้าน จ.ขอนแก่น ในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ชี้การตรวจสอบทุจริตเป็นหน้าที่ของทุกคน

ที่โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จ.ขอนแก่น น.ส.ปณิดา ยศปัญญา หรือ แบม นิสิตคณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.มหาสารคาม ได้เดินทางมาร่วมบรรยาย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายประชาชนป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ “สังคมไม่ทนต่อการทุจริต” ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ จ.ขอนแก่น ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำ จ.ขอนแก่น

น.ส.ปณิดา กล่าวว่า การตรวจสอบและการต่อต้านการทุจริตเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน ไม่ใช่เฉพาะกำนัน ผู้ใหญ่บ้านเท่านั้น ซึ่งในฐานะที่ตนเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่ไม่เพิกเฉยกับการทุจริตในทุกรูปแบบ ก็อยากให้ทุกคนมีความกล้าหาญ ไม่เกรงกลัวต่อการประพฤติมิชอบ เพราะทุกวันนี้มีหน่วยงานและช่องทางการร้องเรียน หากคนในสังคมเพิกเฉยต่อการทุจริตไปเรื่อยๆ ก็จะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติ ช่องทางที่ง่ายที่สุด เมื่อพบการทุจริตคือการปรึกษากับผู้ที่มีความรู้ และรวบรวมหลักฐานไว้ให้ได้มากที่สุด หากทุกคนช่วยกันคนละไม้คนละมือก็จะทำให้กลุ่มคนที่คิดจะทุจริตเกรงกลัว และยับยั้งการกระทำมากขึ้น