จีนจับตา "โรคระบบทางเดินหายใจ" พุ่งสูงช่วงฤดูหนาว

2023-11-14 17:15:45

จีนจับตา "โรคระบบทางเดินหายใจ" พุ่งสูงช่วงฤดูหนาว

Advertisement

ปักกิ่ง, 14 พ.ย. (ซินหัว) — เมื่อวันจันทร์ (13 พ.ย.) คณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของจีนกล่าวว่าสภาพการณ์ตามฤดูกาลขณะฤดูหนาวใกล้เข้ามาอาจทำให้ปัญหาระบบทางเดินหายใจรุนแรงยิ่งขึ้น พร้อมแจกแจงข้อสรุปแนวทางในเรื่องดังกล่าว

หมี่เฟิง โฆษกคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจีน กล่าวว่าควรเสริมสร้างการเฝ้าติดตามและการแจ้งเตือนล่วงหน้า เพื่อเฝ้าระวังความชุกของโรคต่างๆ อาทิ โรคติดเชื้อไมโคพลาสมา โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) โรคไข้หวัดใหญ่ โรคไข้เลือดออก และการติดเชื้อโนโรไวรัส

หวังต้าเยี่ยน หัวหน้าศูนย์ไข้หวัดใหญ่แห่งชาติจีน สังกัดสถาบันควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสแห่งชาติจีน กล่าวว่าข้อมูลการเฝ้าติดตามบ่งชี้ภูมิภาคตอนใต้และตอนเหนือของจีนมีการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้น โดยเอช3เอ็น2 (H3N2) เป็นสายพันธุ์หลักในปัจุบัน

ทั้งนี้ หวังเน้นย้ำว่าการฉีดวัคซีนเป็นวิธีการอันมีประสิทธิภาพและประหยัดที่สุดในการป้องกันโรคติดเชื้อต่างๆ พร้อมเรียกร้องประชาชนดำเนินชีวิตในวิถีทางอันส่งเสริมสุขภาพดี

(แฟ้มภาพซินหัว : เมืองโบราณผิงเหยา เมืองจิ้นจง มณฑลซานซีทางตอนเหนือของจีน วันที่ 14 ม.ค. 2023)