กัมพูชาบูรณะ "กรอบประตู" ฝั่งตะวันตกของปราสาทบายน

2023-11-14 13:55:31

กัมพูชาบูรณะ "กรอบประตู" ฝั่งตะวันตกของปราสาทบายน

Advertisement

พนมเปญ, 14 พ.ย. (ซินหัว) — เมื่อวันจันทร์ (13 พ.ย.) องค์การอัปสราแห่งชาติกัมพูชา รายงานการดำเนินบูรณะซ่อมแซมกรอบประตูฝั่งตะวันตกของปราสาทบายน ณ อุทยานโบราณคดีอังกอร์หรือนครวัดที่มีชื่อเสียงของกัมพูชา

ชิน สก เม้ง เจ้าหน้าที่ทางเทคนิคของสำนักอนุรักษ์อนุสรณ์สถานและโบราณคดีเชิงป้องกัน สังกัดองค์การฯ เผยว่ากรอบประตูฝั่งตะวันตกของปราสาทบายนมีสภาพเสียหาย เนื่องด้วยความเก่าแก่ ความร้อน ความชื้น และฝน

งานบูรณะซ่อมแซมจะรับรองความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว โดยทีมช่างเทคนิคได้รวบรวมและซ่อมแซมชิ้นส่วนหินทรายที่เสียหายจากฝน และเสริมสร้างความแข็งแรงของรากฐานกรอบประตูเพื่อป้องกันทรายรั่วไหลออกมา

การบูรณะซ่อมแซมกรอบประตูฝั่งตะวันตกของปราสาทบายนอยู่ในขั้นตอนประกอบชิ้นส่วนกลับสู่ตำแหน่งเดิมของโครงสร้างโบราณ ถือเป็นพันธกิจสำคัญเพื่อป้องกันการพังทลายและมุ่งรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว

คณะผู้เชี่ยวชาญขององค์การฯ จะเดินหน้าบูรณะซ่อมแซมกำแพงและเสาทางฝั่งตะวันตกของปราสาทบายนเป็นลำดับต่อไป หลังจากเสร็จสิ้นการบูรณะซ่อมแซมกรอบประตูฝั่งตะวันตกนี้แล้ว

อนึ่ง ปราสาทบายนก่อสร้างขึ้นสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ในช่วงปลายศตวรรษที่ 12 และต้นศตวรรษที่ 13 ถือเป็นหนึ่งในปราสาทสำคัญของอุทยานโบราณคดีอังกอร์ ซึ่งเป็นมรดกโลกแห่งองค์การยูเนสโก (UNESCO) และจุดหมายท่องเที่ยวยอดนิยม

อังกอร์ เอนเตอร์ไพรซ์ ระบุว่าอุทยานฯ ได้รองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 602,570 คน ในช่วงเดือนมกราคม-ตุลาคมของปีนี้ และทำรายได้จากการจำหน่ายบัตรเข้าชมเกือบ 28 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 1.01 พันล้านบาท)
(ภาพจากองค์การอัปสราแห่งชาติกัมพูชา : พื้นที่บูรณะซ่อมแซมกรอบประตูฝั่งตะวันตกของปราสาทบายน อุทยานโบราณคดีอังกอร์ จังหวัดเสียมราฐของกัมพูชา)