"หมอชลน่าน"เผยร่าง ก.ม.คุมกัญชาเสร็จแล้วพร้อมเสนอสภาฯ

2023-11-13 20:38:17

"หมอชลน่าน"เผยร่าง ก.ม.คุมกัญชาเสร็จแล้วพร้อมเสนอสภาฯ

Advertisement

"หมอชลน่าน"เผยปรับร่าง ก.ม.คุมกัญชาเสร็จแล้ว พร้อมเสนอสภาฯเปิดสมัยประชุมนี้ 

เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 66 ที่กระทรวงสาธารณสุข  (สธ.) นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สาธารณสุข กล่าวถึงกรณีที่ รศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิพากษ์วิจารณ์ถึง นพ.ชลน่าน เป็นหนึ่งในรัฐมนตรีที่โลกลืม ไม่มีความก้าวหน้าในการทำงานรอบ 2 เดือนที่ผ่านว่า ต้องขอบคุณคำวิพากษ์วิจารณ์ ตนพร้อมรับฟังแม้ไม่ค่อยเป็นบวกกับตน ซึ่งในมุมนักวิชาการย่อมมีคาดหวัง แต่สิ่งที่อาจารย์คาดหวังทั้งเรื่องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างบุคลากร ค่าตอบแทนต่างๆ ทั้งมิติคุณภาพชีวิต มิติสุขภาพ เป็นสิ่งที่ได้แถลงต่อรัฐสภา และนำมาแปลงเป็นนโยบายกระทรวงสาธารณสุขควิกวิน 13 เรื่อง และกำหนดเป็นจุดเด่น 10 เรื่องให้เห็นผลภายใน 100 วัน หลายเรื่องคิกออฟไปแล้ว เช่น การฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ฉีดไปกว่า 1 แสนรายแล้ว หลังคิกออฟวันที่ 8 พ.ย. ที่ผ่านมา

นพ.ชลน่าน กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม กระทรวงสาธารณสุข ดูแลมิติสุขภาพในสัดส่วนมากกว่า 60% บุคลากรด้านสุขภาพไม่ได้ขึ้นกับกระทรวงสาธารณสุขอย่างเดียว ยังมีหน่วยงานอื่นด้วย ดังนั้นการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างจะต้องแก้ทั้งระบบ จึงได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีกรรมการจากทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนนโยบายให้เป็นเอกภาพ รวมถึงการผลักดันให้มีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของกระทรวงสาธารณสุข (ก.สธ.) เพื่อบริหารจัดการด้านบุคลากร อัตรากำลัง ค่าตอบแทน รวมถึงความก้าวหน้าในวิชาชีพ แก้ปัญหาข้อจำกัดที่ต้องยึดระเบียบจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

เมื่อถามว่า รศ.ดร.โอฬาร ยังตั้งคำถามเรื่องการจัดการวางแนวทางออกร่างกฎหมายควบคุมการใช้กัญชาทางการแพทย์ให้รัดกุม นพ.ชลน่าน กล่าวว่า ขณะนี้ยกร่างกฎหมายเสร็จแล้ว โดยจะก็นำกฎหมายฉบับเดิมที่ไม่ผ่านสภามาปรับปรุง เติมเต็มในส่วนที่เป็นปัญหา ทั้งบังคับใช้ ช่องว่างเรื่องการใช้กัญชาส่วนอื่นๆ ไปในทางที่มิชอบ มาเติมเต็มให้ถูกต้องเหมาะสม ทั้งนี้ วันที่ 14 พ.ย. คณะกรรมการยกร่างกฎหมายจะมาทบทวนร่างทั้งหมดเพื่อเสนอเข้าสู่สภา คาดว่าเปิดสมัยประชุมร่างนี้ จะเข้าสู่สภาพิจารณาทันที จึงไม่ถือว่าล่าช้า เมื่อถามว่ากดดันหรือไม่ ถูกจับตามองการทำงาน นพ.ชลน่าน กล่าวว่า ไม่กดดัน เราเป็นรัฐบาลของประชาชน ทุกข้อเสนอ ข้อสังเกตล้วนเป็นประโยชน์ ตนทำงานทุกวันนี้ ไม่มีวันหยุด โดยมีนายกฯ เป็นต้นแบบ ตนป็นรัฐมนตรีและสำนึกตลอดเวลาว่า ถ้าขยันน้อยกว่านายกฯ ตนถูกปลดแน่นอน ต้องขยัน และสร้างผลงาน แม้จะมีประเด็นที่เราระมัดระวังในการสื่อสาร อย่างโครงการไหนยังไม่สำเร็จ เราก็สื่อสารกระบวนการ ซึ่งพูดไม่ได้เยอะ อย่างควิกวินเราสื่อสารแล้ว แต่เมื่อผลสัมฤทธิ์ เราก็จะขยายต่อไป