"อารี" เยี่ยมครอบครัวผู้เสียชีวิต พร้อมมอบเงินช่วยแรงงานไทย

2023-11-13 19:50:25

"อารี" เยี่ยมครอบครัวผู้เสียชีวิต พร้อมมอบเงินช่วยแรงงานไทย

Advertisement

"พิพัฒน์" มอบ "อารี" เยี่ยมครอบครัวผู้เสียชีวิตในอิสราเอล พร้อมมอบเงินช่วยเหลือแรงงานกลับก่อนกำหนด

เมื่อวันที่ 13 พ.ย.66 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ  รมว.แรงงาน มอบหมายให้ นายอารี ไกรนรา เลขานุการ รมว.แรงงาน พร้อมด้วย นายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวแรงงานไทยที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสราเอล และติดตามความคืบหน้าการดำเนินการให้ความช่วยเหลือเยียวยาเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านแรงงาน โดยมี หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดอุดรธานี ร่วมต้อนรับ ณ บ้านของนายเกียรติศักดิ์ พาที แรงงานชาวอุดรธานีที่เสียชีวิตในอิสราเอล ตั้งอยู่เลขที่ 63 หมู่ 13 ต.บ้านแดง อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี จากนั้นเลขานุการ รมว.แรงงาน และคณะ ได้เดินทางไปพบปะกับผู้ประกันตนมาตรา 40 ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ต.บ้านแดง อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี

ต่อมาในช่วงบ่าย นายอารี  และคณะ ได้มอบเงินสงเคราะห์เนื่องจากภัยสงคราม จากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศให้กับแรงงานไทยชาวอุดรธานีที่ต้องเดินทางกลับประเทศไทย จำนวน 6 รายๆ ละ 15,000 บาท เป็นเงินรวม 90,000 บาท และลงพื้นที่ไปยังสำนักสงฆ์ป่าช้าบ้านหนองปิงน้อย ต.หนองไผ่ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี เพื่อเป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพ นายไกรสร อรัญถิตย์ แรงงานไทยที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบในอิสราเอล พร้อมมอบเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตเนื่องจากภัยสงครามจากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศให้กับทายาทของนายไกรสร จำนวน 40,000 บาท

นอกจากนี้นายอารี  ยังได้เดินทางไปเยี่ยมและให้กำลังใจครอบครัวแรงงานไทยที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบในอิสราเอล และติดตามความคืบหน้าการดำเนินการให้ความช่วยเหลือเยียวยาเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านแรงงาน จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายอนุชา โสภากุล แรงงานไทยที่เสียชีวิต ที่บ้านเลขที่ 5 หมู่ 10 ต.เชียงแหว อ.กุมภวาปี และนายจักรพงษ์ จันทรเสนา แรงงานไทยที่เสียชีวิต ที่บ้านเลขที่ 93 หมู่ 5 ต.เชียงแหว อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี

นายอารี กล่าวว่า  รมว.แรงงาน ห่วงใยครอบครัวแรงงานไทยที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบในอิสราเอล ซึ่งท่านได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการจ่ายเงินสิทธิประโยชน์เพื่อให้แรงงานไทยที่กลับมาและทายาทผู้เสียชีวิตได้รับเงินโดยเร็วที่สุด ในวันนี้จึงได้มอบหมายให้ผมลงพื้นที่มาพบปะกับแรงงานและครอบครัวด้วยตนเอง สำหรับความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในอิสราเอลจากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศของจังหวัดอุดรธานี พบว่า มีแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานในอิสราเอล 4,042 คน เดินทางกลับไทย 1,037 ราย เสียชีวิต 9 ราย ในส่วนของการให้ความช่วยเหลือจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี ผู้เสียชีวิตเหล่านี้ เคยทำงานในบริษัทในประเทศไทยและสมัครเป็นผู้ประกันตนมาก่อน จากนั้นได้เดินทางไปทำงานในประเทศอิสราเอล และเมื่อมาเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวจึงเกิดสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมขึ้น โดยได้จ่ายเงินสิทธิประโยชน์กรณีเสียชีวิตให้กับทายาทแรงงาน จำนวน 7 รายที่เป็นผู้ประกันตน เป็นเงินรวม 160,749.83 บาท และอยู่ระหว่างดำเนินการจ่ายสิทธิประโยชน์อีก 1 ราย

ด้าน นายนเรศ ศรีอุดม หนึ่งในแรงงานไทยชาวอุดรธานีที่ไปทำงานในอิสราเอลและเดินทางกลับมาภูมิลำเนาเนื่องจากได้รับผลกระทบจากภัยสงคราม กล่าวว่า ตนขอขอบคุณ รมว.แรงงาน ที่ได้มอบหมายให้นายอา ลงพื้นที่มาเยี่ยมให้กำลังใจแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากภัยสงครามและให้ความช่วยเหลือในการจัดหาเที่ยวบินกลับประเทศไทย ตลอดจนช่วยเร่งรัดติดตามสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้ได้เงินเยียวยาโดยเร็วขึ้น ตนยังขอบคุณหน่วยงานภาครัฐทุกภาคส่วนทั้งในอิสราเอลและในประเทศไทยที่ได้ให้การช่วยเหลือตลอดมา

สำหรับความคืบหน้าการยื่นคำร้องขอรับสิทธิประโยชน์กองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ จากข้อมูลของกรมการจัดหางานเมื่อวันที่ 12 พ.ย.66 พบว่า ขณะนี้มีแรงงานยื่นคำร้องทั้งหมด 7,275 คน ยื่นที่กระทรวงแรงงานส่วนกลาง 112 คน ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด และสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1-10 จำนวน 7,163 คน วินิจฉัยสั่งจ่ายไปแล้ว 3,355 คน เป็นกรณีเสียชีวิต รายละ 40,000 บาท จำนวน 19 คน กรณีบาดเจ็บ รายละ 30,000 บาท จำนวน 3 คน และกรณีผลกระทบจากภัยสงคราม รายละ 15,000 บาท จำนวน 3,333 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,845,000 บาท ส่วนการยื่นคำร้องขอค่าเดินทางกลับจากประเทศอิสราเอลถึงประเทศไทย ขณะนี้มีแรงงานไทยที่กลับจากอิสราเอลได้ยื่นคำขอ จำนวน 3,066 ราย เอกสารคำขอจัดส่งกรมการกงสุลไปแล้ว 1,360 ราย โดยแรงงานไทยที่กลับมาจากอิสราเอลสามารถยื่นคำขอค่าเดินทางกลับจากประเทศอิสราเอลถึงประเทศไทยได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานและติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในอิสราเอล ที่กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ และสำนักงานแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยสามารถติดตามการยื่นคำขอได้ที่ Hotline call center กรมการกงสุล โทร.0 2572 8442