มหา’ลัยรัสเซียพัฒนา "โดรนใต้น้ำ" ไซส์กะทัดรัด

2023-11-13 14:10:44

มหา’ลัยรัสเซียพัฒนา "โดรนใต้น้ำ" ไซส์กะทัดรัด

Advertisement

วลาดีวอสตอก, 13 พ.ย. (ซินหัว) — มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัสเซีย (RTU) ได้พัฒนายานพาหนะใต้น้ำไร้คนขับขนาดเล็กแบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ ซึ่งสามารถดำน้ำลึกถึง 100 เมตร และปฏิบัติงานซ่อมแซมและรับมือเหตุฉุกเฉิน

รายงานระบุว่าทีมผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยฯ ได้พัฒนาโดรนใต้น้ำ “บีพีเอ-เอ็มไออาร์อีเอ-ที” (BPA-MIREA-T) ซึ่งมีน้ำหนักเพียง 3 กิโลกรัม และสามารถทำงานที่อุณหภูมิติดลบ 5-45 องศาเซลเซียส

โดรนใต้น้ำนี้ต่างจากโดรนใต้น้ำขนาดใหญ่ โดยบีพีเอ-เอ็มไออาร์อีเอ-ที สามารถใช้กับเรือและเรือยางขนาดเล็กโดยไม่ต้องมีอุปกรณ์ยกย้าย ซึ่งช่วยให้สามารถปฏิบัติงานใหม่ๆ อย่างทำงานในเรือ เคร่องบิน และรถยนต์ที่จมอยู่ใต้น้ำได้

สตานิสลาฟ คุดซ อธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ แสดงความเชื่อมั่นว่าโดรนใต้น้ำนี้จะเป็นที่ต้องการของภาคธุรกิจต่างๆ และปูทางสู่การพัฒนาโครงการอันยิ่งใหญ่มากขึ้น

(แฟ้มภาพซินหัว : การแข่งเรือใบในเมืองวลาดีวอสตอกของรัสเซีย วันที่ 12 มิ.ย. 2023)