สวนนงนุชนำช้างแสนรู้ตักบาตร “วันช้างไทย”

2018-03-13 10:45:24

สวนนงนุชนำช้างแสนรู้ตักบาตร “วันช้างไทย”

Advertisement

ช้างแสนรู้สวนนงนุชพัทยา 87 เชือก ร่วมตักบาตรพระสงฆ์เนื่องใน “วันช้างไทย”

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 13 มี.ค. สวนนงนุชพัทยา นำคณะผู้บริหาร ควาญช้าง และช้างแสนรู้ จำนวน 87 เชือก ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป เนื่องในวันช้างไทย ประจำปี 2561 และในช่วงบ่ายจะมีการจัดบุฟเฟ่ต์ผลไม้ เพื่อเฉลิมฉลองให้กับช้างแสนรู้ ได้อิ่มหนำสำราญกัน

ขณะที่ ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ชาวบ้าน พบเจ้างาเบี่ยง ช้างเพศผู้ อายุราว 15 ปี มีพฤติกรรมออกหากินตามไร่อ้อยของชาวบ้าน นอกจากนี้ยังพบเห็นช้างป่าเพศผู้รุ่นราวคราวเดียวกับเจ้างาเบี่ยงอีกอย่างน้อย 7-10 ตัว ตระเวนออกหากินพืชไร่กระจายตามจุดต่าง ๆ สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านอย่างมาก
สำหรับวันช้างไทย ถูกกำหนดให้ตรงกับวันที่ 13 มี.ค.ของทุกปี เพื่อให้คนไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญ และการดำรงอยู่ของช้างไทย รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนทุกคนหันมาช่วยกันอนุรักษ์ช้างซึ่งเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองให้คงอยู่สืบไป