มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ "อนุทิน"

2023-11-10 16:39:02

มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ "อนุทิน"

Advertisement

สภาถาบันพระบรมราชชนกมอบปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ "อนุทิน"  ยกย่องเป็นผู้ทำประโยชน์ต่อวงการแพทย์ และ สาธารณสุขเป็นที่ประจักษ์

เมื่อวันที่ 10 พ.ย.66 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขานุการ รมว.มหาดไทยและโฆษกกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า วันนี้ (10 พ.ย. 66) สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งว่าสภาสถาบันพระบรมราชชนก ได้มีมติเอกฉันท์มอบปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปี 2566 แก่นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย ทั้งนี้ นายอนุทิน ได้แสดงความขอบคุณสถาบันพระบรมราชนกที่ได้มอบปริญญาในชั้นดุษฎีบัณฑิตดังกล่าว ซึ่งนับเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้รับในชีวิต โดยขอน้อมรับปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตฯ พร้อมกับเน้นย้ำว่า ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งหน้าที่ใดก็จะให้ความสำคัญและสนับสนุนงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างเต็มความสามารถ ด้วยตระหนักอยู่เสมอว่าภารกิจนี้มีผลกระทบอย่างสูงต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในวงกว้าง


น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า สถาบันพระบรมราชชนก ระบุถึงการมอบปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ในครั้งนี้ว่า เพื่อเป็นการยกย่องที่นายอนุทิน เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม เป็นตัวอย่างที่ดี เป็นที่ยอมรับต่อสาธารณชน มุ่งมั่น เสียสละ สนับสนุนและช่วยเหลือด้านการแพทย์และการสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลงานเป็นที่ประจักษ์ และมีคุณูปการเป็นอย่างยิ่งต่อการแพทย์และสาธารณสุข ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ