จีนเริ่มสร้าง "ห้องแล็บน้ำลึกคลื่น-ลม" ขนาดใหญ่แห่งแรกของโลก

2023-11-10 12:45:35

จีนเริ่มสร้าง "ห้องแล็บน้ำลึกคลื่น-ลม" ขนาดใหญ่แห่งแรกของโลก

Advertisement

เสิ่นหยาง, 9 พ.ย. (ซินหัว) — นครต้าเหลียน มณฑลเหลียวหนิงทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีน ได้เริ่มต้นก่อสร้างห้องปฏิบัติการน้ำลึกคลื่น-ลมขนาดใหญ่ ซึ่งจะเป็นห้องปฏิบัติการน้ำลึกจำลองคลื่น-ลมขนาดใหญ่แห่งแรกของโลก

โครงการ “แอ่งน้ำลึกคลื่น-ลม” ซึ่งร่วมลงทุนโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีต้าเหลียน และบริษัทไชน่า ธรี กอร์เจส คอร์เปอเรชัน จะช่วยจำลองสภาพพลวัตทางทะเลอันซับซ้อน และมอบเทคโนโลยีการจำลองเพื่อการทดลองแบบความแม่นยำสูงสำหรับผลกระทบจากสภาพพลวัตทางทะเลอันแปรปรวนที่มีต่อโครงสร้างวิศวกรรม

อนึ่ง โครงการแอ่งน้ำลึกคลื่น-ลม จะครอบคลุมที่ดินรวม 16,000 ตารางเมตร และมีพื้นที่ใช้สอย 8,100 ตารางเมตร โดยมีกำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2026

หลี่ว์หลิน รองคณบดีคณะวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัยฯ กล่าวว่าคลื่นและลมในสภาพแวดล้อมทางทะเลมีผลกระทบสำคัญต่อสิ่งปลูกสร้างทางวิศวกรรมนอกชายฝั่ง และเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณาในการออกแบบและดำเนินงานทางวิศวกรรมนอกชายฝั่ง

ห้องปฏิบัติการนี้จะช่วยจำลองสภาพแวดล้อมสำหรับการวิจัยและพัฒนาขั้นสูงสุด และการบริการทางเทคนิคที่มีคุณภาพสูงสำหรับความจำเป็นระดับชาติอันมีนัยสำคัญ เช่น การพัฒนาแหล่งทรัพยากรน้ำมันและก๊าซในทะเลลึก การใช้ประโยชน์จากพลังงานหมุนเวียนนอกชายฝั่ง และการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งข้ามทะเลขนาดใหญ่


(แฟ้มภาพซินหัว : ฟาร์มกังหันลมนอกชายฝั่งในเมืองต้าเหลียน มณฑลเหลียวหนิงทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีน วันที่ 13 ก.ย. 2023)