ซากปรักหักพังเปี่ยมมนต์ขลังจาก "อุทยานโบราณคดีแพฟอส" ในไซปรัส

2023-11-10 12:05:50

ซากปรักหักพังเปี่ยมมนต์ขลังจาก "อุทยานโบราณคดีแพฟอส" ในไซปรัส

Advertisement

แพฟอส, 9 พ.ย. (ซินหัว) — ชวนชมซากปรักหักพังที่ยังคงเปี่ยมมนต์ขลังจากอุทยานโบราณคดีแพฟอส ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองแพฟอสของไซปรัส

อุทยานแห่งนี้มีชื่อเสียงในไซปรัสและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งองค์การยูเนสโก (UNESCO) ตั้งแต่ปี 1980


(บันทึกภาพวันที่ 8 พ.ย. 2023)