PM2.5 เกินค่ามาตรฐานใน 4 จังหวัด

2023-11-10 10:51:30

 PM2.5 เกินค่ามาตรฐานใน  4 จังหวัด

Advertisement

 PM2.5 เกินค่ามาตรฐานใน กทม. สมุทรสาคร สมุทรปราการ และ หนองคาย

เมื่อวันที่ 10 พ.ย.66 ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ณ  เวลา 07.00 น.สรุปดังนี้  ภาพรวมปริมาณ PM2.5 ในประเทศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเป็นส่วนใหญ่พบเกินค่ามาตรฐานใน กทม.  จ.สมุทรสาคร จ.สมุทรปราการ และ จ. หนองคาย

ภาคเหนือ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 7.6 - 26.7 มคก./ลบ.ม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 1 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 7.5 - 39.5 มคก./ลบ.ม.

ภาคกลางและตะวันตก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 11.5 - 37.3 มคก./ลบ.ม.

ภาคตะวันออก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 6.2 - 23.7 มคก./ลบ.ม.

ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 6.6 - 17.3 มคก./ลบ.ม.

กทม.และปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ​ ​กทม. เกินค่ามาตรฐาน 14 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 11.6 - 52.0 มคก./ลบ.ม.  ได้แก่

1.ริมถนนกาญจนาภิเษก เขตบางขุนเขียน กรุงเทพฯ : มีค่าเท่ากับ 42.3 มคก./ลบ.ม.

2.ริมถนนพระราม 2 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ : มีค่าเท่ากับ 38.5 มคก./ลบ.ม.

3.สวนธนบุรีรมย์ เขตทุ่งครุ เขตทุ่งครุ : มีค่าเท่ากับ 42.8 มคก./ลบ.ม.

4.สวนทวีวนารมย์ เขตทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา : มีค่าเท่ากับ 39.8 มคก./ลบ.ม.

5.ริมถนนรัชดาภิเษก-ท่าพระ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ : มีค่าเท่ากับ 38.7 มคก./ลบ.ม.

6.ริมถนนแยกท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ : มีค่าเท่ากับ 39.6 มคก./ลบ.ม.

7.ริมถนนซอยนิคมบ้านพักรถไฟธนบุรี 5 เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ : มีค่าเท่ากับ 40.1 มคก./ลบ.ม.

8.ริมถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ : มีค่าเท่ากับ 38.1 มคก./ลบ.ม.

9.ริมถนนมาเจริญ เพชรเกษม 81 เขตหนองแขม กรุงเทพฯ : มีค่าเท่ากับ 52.0 มคก./ลบ.ม.

10.ริมถนนเอกชัย เขตบางบอน กรุงเทพฯ : มีค่าเท่ากับ 49.1 มคก./ลบ.ม.

11.ริมถนนประชาอุทิศ เชตทุ่งครุ กรุงเทพฯ : มีค่าเท่ากับ 39.3 มคก./ลบ.ม.

12.ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ : มีค่าเท่ากับ 40.1 มคก./ลบ.ม.

13.ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร : มีค่าเท่ากับ 37.7 มคก./ลบ.ม.

14.ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร : มีค่าเท่ากับ 40.6 มคก./ลบ.ม.