"เกรียง"ลุยสุราษฎร์ฯเตรียมรับมือน้ำท่วม น้ำแล้ง

2023-11-10 02:30:49

"เกรียง"ลุยสุราษฎร์ฯเตรียมรับมือน้ำท่วม น้ำแล้ง

Advertisement

รมช.มหาดไทยลงพื้นที่สุราษฎร์ธานีเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วม น้ำแล้ง แก้ปัญหาหนี้สินนอกระบบ

เมื่อวันที่ 9 พ.ย.66 ที่ห้องประชุมศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 11 สุราษฎร์ธานี นายเกรียง กัลป์ตินันท์ รมช.มหาดไทย ลงพื้นที่ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วม น้ำแล้งในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี และการประชุมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย โดยมีนายมนตรา พรมสินธุ รอง ผวจ.สุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับ และกล่าวรายงานข้อมูลพื้นฐานของ จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประชุม มีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

ในส่วนของการประชุมมีประเด็นหลักในการติดตาม ได้แก่ การบริหารจัดการน้ำ ด้านการเกษตร การอุปโภคบริโภค การป้องกันน้ำท่วม น้ำแล้ง การป้องกัน ปราบปราม และบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด การส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก การผลิต การตลาดและการจำหน่าย การอำนวยความสะดวก และดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ


นายเกรียง กล่าวถึง นโยบายรัฐบาลในการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้ประชาชน ข้อสั่งการจากนายกรัฐมนตรี ในส่วนนโยบายที่ทำล่วงหน้าได้ก่อน ให้เร่งปฏิบัติโดยไม่ต้องรอ เรื่องการช่วยเหลือภัยแล้ง ต้องลงพื้นที่คุยกับชาวบ้าน เพื่อสอบถามปัญหาและแก้ไขได้ถูกจุด อาจเพิ่มแหล่งน้ำอุปโภค บริโภคให้ประชาชนได้ใช้อย่างทั่วถึง และต้องเร่งวางแผนแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่  หลังจากรับฟังการรายงานสถานการณ์น้ำ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ให้ จ.สุราษฎร์ธานี ร่วมบูรณาการหน่วยงานในจังหวัดในการปฏิบัติภารกิจ ซึ่งจากรายงาน จ.สุราษฎร์ธานีได้วางแผนรับมือป้องกันไว้เป็นอย่างดี ด้านการป้องกันความปลอดภัย ให้ทำแผนป้องกันความปลอดภัยในทุกสถานที่ท่องเที่ยว บูรณาการทุกหน่วยงาน ในเรื่องรองรับนักท่องเที่ยว และเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นหลัก และมีข้อสั่งการเพิ่มเติมเรื่องหนี้สินนอกระบบ นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กำชับในพื้นที่ อยากให้ฝ่ายปกครองบูรณาการกับตำรวจ และกรมสรรพากร จัดการเรื่องหนี้สินนอกระบบ ให้เอาจริงเอาจัง  พร้อมทั้ง ได้ไปตรวจความพร้อมของอุปกรณ์ เครื่องจักรกล และความพร้อมของเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที หากเกิดเหตุต่างๆ

สำหรับในช่วงบ่าย รมช.มหาดไทย และคณะ จะลงพื้นที่ตรวจติดตาม การส่งเสริมการท่องเที่ยวและดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ที่ ท่าเรือท่องเที่ยว เขื่อนรัชชประภา อำเภอตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี