"วรรณวิภา"ร่วมเสวนา พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน สิทธิลาคลอด 180 วัน

2023-11-10 01:50:06

"วรรณวิภา"ร่วมเสวนา พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน สิทธิลาคลอด 180 วัน

Advertisement

"วรรณวิภา"ร่วมวงเสวนา พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน สิทธิลาคลอด 180 วัน เชื่อช่วยให้คนพร้อมมีลูกมากขึ้น ภาคประชาชนสนับสนุน ชวนสังคมจับตา นายกฯ จะเซ็นรับรองให้เข้าสภาฯหรือไม่

เมื่อวันที่ 9 พ.ย.66 น.ส.วรรณวิภา ไม้สน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ร่วมเสวนาสาธารณะ "มองร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ... ว่าด้วยการลาคลอด 180 วัน ข้อเสนอในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานหญิง" ที่สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ

น.ส.วรรณวิภา กล่าวว่า การผลักดันกฎหมายฉบับนี้ เป็นความตั้งใจตั้งแต่สมัยพรรคอนาคตใหม่ ที่มีการเสนอปรับเปลี่ยนสิทธิสวัสดิการของพี่น้องแรงงานให้ครอบคลุมรอบด้านยิ่งขึ้น เช่น การปรับนิยามคำว่านายจ้าง ลูกจ้าง และวันลา ให้กว้างขึ้น เพื่อให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงของการทำงานในสมัยใหม่ เช่น งานพาร์ทไทม์ งานฟรีแลนซ์ โดยในสมัยสภานี้ พรรคก้าวไกลเสนอ ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน เข้าไป 2 ฉบับ แบ่งเป็น ฉบับที่ไม่ใช่ร่างการเงิน เนื้อหามีการขยายความคุ้มครองแรงงาน เพิ่มสิทธิประโยชน์ของลูกจ้าง เช่น ทำงานไม่เกิน 40 ชม.ต่อสัปดาห์ ทำงานติดต่อครบ 120 วัน มีสิทธิหยุดพักผ่อนประจำปีได้อย่างน้อย 10 วัน ส่วนอีกร่าง สภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างการเงิน ตามรัฐธรรมนูญกำหนดให้นายกรัฐมนตรีต้องให้คำรับรอง จึงจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนฯ ได้ เนื้อหามีการแก้ไขให้สิทธิสวัสดิการครอบคลุมลูกจ้างหน่วยงานรัฐ รวมถึงแก้ไขมาตราที่เกี่ยวข้องกับสิทธิลาคลอด

น.ส.วรรณวิภา อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตราที่ระบุสิทธิลาตลอด ว่า มีการเพิ่ม 2 หลักการ คือ (1) เพิ่มวันลา จากเดิม 98 วัน เป็น 180 วัน และ (2) เพิ่มสิทธิให้ลาได้ทั้งพ่อและแม่ แบ่งวันลากันได้ โดยได้รับค่าจ้าง 90 วัน และสิทธิประโยชน์จากประกันสังคม 90 วัน ซึ่งเนื้อหาเหล่านี้จำเป็นต้องให้หลายฝ่ายร่วมแสดงความคิดเห็น เพราะจะส่งผลผูกพันหลายเรื่อง ส่วนที่มีข้อกังวลว่าการลาคลอด 180 วัน จะทำให้คนหยุดงานมากขึ้น ตนอยากชวนมองในมุมที่ว่า ขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัย อัตราการเกิดลดต่ำลงต่อเนื่องจนน่าเป็นห่วงว่าในอนาคตจะขาดคนวัยแรงงานมาขับเคลื่อนประเทศ สิทธิลาคลอด 180 วันที่ร่างกฎหมายนี้เสนอ จึงจะเป็นพื้นฐานช่วยให้คนพร้อมมีลูกมากขึ้น สามารถใช้เวลาเลี้ยงดูลูกในช่วง 6 เดือนแรกได้อย่างมีคุณภาพ ต่างจากที่ผ่านมาที่แรงงานหญิงไม่สามารถหยุดงานเพื่อเลี้ยงดูลูกได้ เมื่อคลอดลูกก็ต้องรีบกลับไปทำงาน ดังนั้น ขอให้ทุกฝ่ายร่วมติดตาม ตอนนี้หลายเครือข่ายเห็นด้วยกับร่างนี้ และจะยื่นร่างของภาคประชาชนเข้ามาประกบ สนับสนุนร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานของพรรคก้าวไกล โดยขณะนี้ร่างปิดรับฟังความเห็นจากประชาชนตามมาตรา 77 แล้ว ขั้นตอนต่อไปอยู่ที่นายกฯ จะเซ็นรับรองให้ร่างกฎหมายเข้าสู่การพิจารณาของสภาหรือไม่

น.ส.วรรณวิภา เสนอให้รัฐปรับปรุงแก้ไขเรื่องประกันสังคมในส่วนของแรงงานนอกระบบ เนื่องจากยอดผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ในปัจจุบันไม่ใช่ยอดจริง มีการลงทะเบียนเข้ามาจำนวนมากในช่วงโควิดที่รัฐแจกเงินเยียวยา ข้อเสนอของตนคือให้รัฐนำประชาชนวัยแรงงานทุกคนที่ยังไม่ได้เข้าระบบประกันสังคม เข้ามาสู่ระบบประกันสังคมถ้วนหน้า คนทำงานทุกคนจะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจากการเพิ่มงบประมาณจากการสมทบของภาครัฐ ไม่มีใครตกหล่น