ESA เผยภาพถ่าย "อวกาศ" ชุดแรกจากกล้องโทรทรรศน์อวกาศ "ยูคลิด"

2023-11-09 14:30:55

ESA เผยภาพถ่าย "อวกาศ" ชุดแรกจากกล้องโทรทรรศน์อวกาศ "ยูคลิด"

Advertisement

ปารีส, 9 พ.ย. (ซินหัว) — ชวนชมภาพถ่ายอวกาศสุดพิศวงชุดแรกจากกล้องโทรทรรศน์อวกาศยูคลิด (Euclid) ขององค์การอวกาศยุโรป (ESA) ซึ่งถูกเผยแพร่เมื่อวันอังคาร (7 พ.ย.) ที่ผ่านมา อันประกอบด้วยภาพถ่ายเนบิวลาหัวม้า (Horsehead Nebula) กระจุกดาวทรงกลม เอ็นจีซี 6397 (NGC 6397) กาแล็กซีไร้รูปทรง เอ็นจีซี 6822 (NGC 6822) ดาราจักรชนิดก้นหอย ไอซี 342 (IC 342) และกระจุกกาแล็กซีเพอร์ซีอุส (Perseus)
(ภาพจากองค์การอวกาศยุโรป : เนบิวลาหัวม้า ที่ถ่ายโดยกล้องโทรทรรศน์อวกาศยูคลิด เผยแพร่วันที่ 7 พ.ย. 2023)