ทางด่วนสายแรกใน "กัมพูชา" มีรถราสัญจรในปีแรก ทะลุ 5.19 ล้านคัน

2023-11-09 10:55:11

ทางด่วนสายแรกใน "กัมพูชา" มีรถราสัญจรในปีแรก ทะลุ 5.19 ล้านคัน

Advertisement

พนมเปญ, 8 พ.ย. (ซินหัว) — เมื่อวันอังคาร (7 พ.ย.) บริษัท แคมโบเดียน พีพีเอสเอชวี เอ็กซ์เพรสเวย์ จำกัด ผู้ดำเนินงานทางด่วนสายพนมเปญ-สีหนุวิลล์ ของกัมพูชา รายงานว่ามียานพาหนะวิ่งสัญจรบนทางด่วนสายนี้ในปีแรกของการเปิดใช้งานมากกว่า 5.19 ล้านคัน

รายงานระบุว่าปริมาณการสัญจรโดยรวมบนทางด่วนสายพนมเปญ-สีหนุวิลล์ ภายในหนึ่งปีสูงเกิน 5.19 ล้านคัน คิดเป็นค่าเฉลี่ย 13,000 คันต่อวัน และสูงถึง 17,000 คันต่อวันในช่วงสุดสัปดาห์และวันหยุดยาว โดยข้อมูลนี้ถูกเผยแพร่เนื่องในวาระการดำเนินงานครบหนึ่งปี

ซุน จันทอล รองนายกรัฐมนตรีกัมพูชา กล่าวว่าทางด่วนสายพนมเปญ-สีหนุวิลล์ ความยาว 187 กิโลเมตร มีบทบาทสำคัญต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการเดินทาง ลดการจราจรติดขัด และย่นระยะเวลาเดินทางระหว่างกรุงพนมเปญและเมืองท่าเรือน้ำลึกระหว่างประเทศอย่างสีหนุวิลล์

จันทอล ซึ่งร่วมงานฉลองวาระครบรอบหนึ่งปีของการเปิดใช้งานทางด่วนสายพนมเปญ-สีหนุวิลล์ ที่ด่านทางด่วนพนมเปญ กล่าวว่าทางด่วนสายพนมเปญ-สีหนุวิลล์ มีส่วนส่งเสริมการกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาการท่องเที่ยวของกัมพูชาอย่างมีนัยสำคัญ

จันทอลเสริมว่าทางด่วนสายนี้เป็นหนึ่งในหลายผลสำเร็จอันยิ่งใหญ่ในกัมพูชาภายใต้กรอบการทำงานของความร่วมมือตามแผนริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (BRI) ที่นำเสนอโดยจีน

อนึ่ง ทางด่วนสายพนมเปญ-สีหนุวิลล์ ซึ่งลงทุนโดยไชน่า โรด แอนด์ บริดจ์ คอร์เปอเรชัน (CRBC) ภายใต้รูปแบบก่อสร้าง-ดำเนินงาน-ถ่ายโอน (BOT) จัดเป็นทางด่วนสายแรกของกัมพูชา และโครงการใหญ่ภายใต้ความร่วมมือตามแผนริเริ่มฯ ระหว่างกัมพูชาและจีน

ยานยนต์สามารถวิ่งถึงจุดหมายปลายทางบนทางด่วนสายนี้ที่มีสองเลนภายในระยะเวลา 2 ชั่วโมง เร็วกว่าการเดินทางบนทางหลวงแห่งชาติสาย 4 ที่ใช้เวลานาน 5 ชั่วโมง

แคมโบเดียน พีพีเอสเอชวี เอ็กซ์เพรสเวย์ ยังเผยแพร่รายงานสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล ประจำปี 2022-2023 ฉบับแรก ซึ่งระบุว่าทางด่วนสายนี้ถูกสร้างให้เป็น “ทางด่วนสีเขียว” เพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ

รายงานเสริมว่าทางด่วนสายนี้ในฐานะระเบียงเศรษฐกิจ ได้ขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจในกรุงพนมเปญ จังหวัดกำปงสะปือ และเขตเศรษฐกิจพิเศษสีหนุวิลล์ รวมถึงกระตุ้นการค้าในภูมิภาคตามแนวชายฝั่งของกัมพูชา

ทางด่วนสายพนมเปญ-สีหนุวิลล์ ได้ลดระยะเวลาเดินทางจากพนมเปญไปยังสีหนุวิลล์อย่างมีนัยสำคัญ เกื้อหนุนการขนส่งระหว่างสองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของกัมพูชาอย่างมาก

“โครงการทางด่วนสายพนมเปญ-สีหนุวิลล์ ตอบสนองการพัฒนาประเทศและความต้องการชีวิตที่ดียิ่งขึ้นของประชาชน ถือเป็นโครงการต้นแบบของความร่วมมือที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ระหว่างจีนและกัมพูชา” รายงานระบุ


(แฟ้มภาพซินหัว : ยานยนต์ต่อแถวรอผ่านด่านทางด่วนสายพนมเปญ-สีหนุวิลล์ ในกรุงพนมเปญของกัมพูชา วันที่ 8 ต.ค. 2022)