"องอาจ"ฝากนายกฯ ไม่ทุจริต ไม่ทำผิด ก.ม. ไม่ทำลายหลักการแจกเงิน 1 หมื่น

2023-11-09 10:49:40

"องอาจ"ฝากนายกฯ ไม่ทุจริต ไม่ทำผิด ก.ม. ไม่ทำลายหลักการแจกเงิน  1 หมื่น

Advertisement

"องอาจ"ฝากนายกฯ ไม่ทุจริต ไม่ทำผิดกฎหมาย ไม่ทำลายหลักการ นโยบายแจกเงินดิจิทัล 1 หมื่น

เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 66  นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รักษาการรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.)  โพสต์เฟซบุ๊กกรณีที่รัฐบาลเตรียมประกาศรายละเอียดของนโยบายแจกเงิน 1 หมื่นบาท ผ่านดิจิทัลวอลเล็ต  ในวันที่ 10 พ.ย. ว่า นโยบายนี้มีทั้งคนเห็นด้วย คนที่ไม่เห็นด้วย มีการวิพากษ์วิจารณ์ มีข้อเสนอแนะมากมายหลายประเด็น แต่ก็เป็นสิทธิของรัฐบาลที่จะเดินหน้าทำตามนโยบายที่เคยหาเสียงไว้ระหว่างการเลือกตั้ง โดยมีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ  ประเด็นที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ มีข้อเสนอแนะในช่วงที่ผ่านมามีอยู่ 4 เรื่องหลักๆ คือ 1. แหล่งที่มาของเงินที่จะมาใช้แจก 10,000 บาท จะมีที่มาจากแหล่งใด 2. การบริหารจัดการแจกเงินดิจิทัลด้วยวิธีการใด ใช้ระบบอะไร 3. คนไทยอายุ 16 ปีขึ้นไปทุกคนจะได้รับเงินดิจิทัลหรือไม่ ใช้ได้ที่ไหนอย่างไรบ้าง 4. คุ้มค่าได้ผลตามเป้าหมายหรือไม่  รัฐบาลควรชี้แจงแสดงเหตุผลของประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์เหล่านี้ให้เกิดความกระจ่างชัด ขจัดข้อเคลือบแคลงสงสัยต่างๆ

นายองอาจ กล่าวต่อว่า เพื่อให้การทำนโยบายนี้เป็นไปด้วยความราบรื่น เพื่อให้การจัดทำนโยบายแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท บรรลุตามเป้าหมาย ขอฝากนายกฯ เศรษฐา ทวีสิน ไม่ควรดำเนินการใดๆ ใน 3 ไม่ ดังนี้คือ 1. ไม่ทุจริต เพื่อประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม 2. ไม่ทำผิดกฎหมาย เลี่ยงกฎหมาย หาช่องโหว่ของกฎหมาย เพียงเพื่อบรรลุเป้าหมายเฉพาะหน้า แต่อาจมีปัญหาตามมาภายหลังได้ 3. ไม่ทำลายหลักการและระบบที่ถูกต้องทางเศรษฐกิจ การเงินการคลัง การงบประมาณ ถ้านายกฯ สามารถบริหารจัดการให้โปร่งใส ตรวจสอบได้ ห่างไกลจาก 3 ไม่ ดังกล่าวแล้ว ก็เชื่อมั่นว่านโยบายนี้จะเดินหน้าเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน แต่ถ้านายกฯ ปล่อยให้มีการทุจริต ทำผิดกฎหมาย ทำลายหลักการและระบบที่ถูกต้อง นายกฯ ก็ต้องรับผลของการกระทำที่จะตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ต่อไป