ดีเอสไอหอบหลักฐานยื่น ป.ป.ช.ปมบุกรุกอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี

2023-11-09 06:00:14

ดีเอสไอหอบหลักฐานยื่น ป.ป.ช.ปมบุกรุกอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี

Advertisement

ดีเอสไอหอบหลักฐานยื่น ป.ป.ช.ปมบุกรุกพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ออกเป็นโฉนดที่ดิน เอกสารสิทธิ น.ส.3 ก.  กว่า 44 แปลง เนื้อที่  125 ไร่ ขายให้นักธุรกิจ ดารานักแสดง  นักการเมือง  

เมื่อวันที่  9  พ.ย.66  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันนี้เวลา 09.00น.  ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ  ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ)โดยอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้สั่งการมอบหมายให้ นายศุภชัย คำคุ้ม  ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 8 จ.สุราษฎร์ธานี นำเอกสารไปยื่นต่อ ป.ป.ช.  กรณีบุกรุกพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ต.อ่าวนาง  อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้รับเป็นคดีพิเศษ เมื่อวันที่ 26 ก.ย.65

จากการสอบสวนพบว่า มีเจ้าหน้าที่ของรัฐ ร่วมกับ กลุ่มนายทุนนอกพื้นที่ บริษัทใหญ่ ๆ จาก กทม.  ทำการกว้านซื้อที่ดิน ซึ่งเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติ และทางกรมสอบสวน พบว่า มีการจัดทำเอกสาร ส.ค.1  ขึ้นมาในภายหลัง โดยอ้างว่าเอกสารเดิมสูญหาย และมีการระบุว่า พื้นที่เดิมเคยเป็นสวนยางพารา ทำนาปลูกข้าว มาก่อน แต่ที่แท้จริงแล้วพบว่า เป็นป่าชายหาด แล้วนำเอกสารหลักฐานไปออกเป็น น.ส.3 ก. และออกโฉนดที่ดินในเวลาต่อมา 

จากการตรวจสอบพบอีกว่า เดิมที่ดินแปลงที่มีการบุกรุก เป็นพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ และเขตป่าไม้ถาวร เมื่อปี 2495  ต่อมาเมื่อปี  2526  ได้มีการโอนพื้นที่ที่มีการบุกรุกอยู่ในความดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์พืช ปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในความดูแลของอุทยานแห่งชาติ หาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช

จากการตรวจสอบความเสียหายทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คิดคำนวนได้มากกว่า 3,500 ล้านบาท เบื้องต้นพบว่ามีการออกเอกสารสิทธิถือครอบครองที่ดินของรัฐ เป็นโฉนด และแบ่งย่อยเป็น น.ส.3 ก. มีการขอออกโดยใช้เอกสาร ส.ค.1 และมีการแบ่งแยกเป็นแปลงย่อย เพื่อขายต่อให้อีกหลายทอดให้กับนักธุรกิจ ดารานักแสดง รวมถึงนักการเมือง เพื่อสร้างที่พักรีสอร์ท บ้านพักตากอากาศ และกลุ่มทุนบริษัท  ที่บุกรุกปลูกพืชปาล์มน้ำมัน ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของภาคใต้เป็นเวลานานนับหลายปี

กรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงได้ส่งสำนวนการสอบสวนคดีพิเศษที่ 316 /2565  ให้กับสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อทำการไต่สวน เนื่องจากคดีนี้เป็นคดีสำคัญมีเจ้าหน้าที่ของรัฐระดับสูง เกี่ยวข้องจำนวนมาก พบที่ดินอุทยานแห่งชาติ ที่มีการบุกรุกโดยการออกเป็นโฉนดที่ดิน เอกสารสิทธิประเภท น.ส.3 ก. จำนวนมากกว่า 44 แปลง เนื้อที่รวมประมาณ 125 ไร่ และยังมีที่ดินแปลงอื่นอีก ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบและสืบสวนขยายผลอีกประมาณ 300 กว่าไร่