"เรืองไกร"ร้องศาล รธน.วินิจฉัยนายกฯแถลงนโยบายไม่แจงที่มารายได้

2023-11-08 17:17:06

"เรืองไกร"ร้องศาล รธน.วินิจฉัยนายกฯแถลงนโยบายไม่แจงที่มารายได้

Advertisement

"เรืองไกร"ร้องศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยปมนายกฯแถลงนโยบายไม่ชี้แจงที่มารายได้ ขัดรัฐธรรมนูญ ม. 162 หรือไม่ 

เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 8 พ.ย. 66 นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ สมาชิกพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เปิดเผยว่า ได้ไปยื่นคำร้องด้วยตนเอง เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย กรณีที่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 11-12 ก.ย. 66 โดยไม่ชี้แจงที่มาของรายได้นั้น เป็นการกระทำที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 162 และใช้บังคับมิได้ตามมาตรา 5 สืบเนื่องจากผู้ตรวจการแผ่นดินส่งหนังสือลง วันที่ 27 ต.ค. 66 มาถึงตน โดยมีความส่วนหนึ่งระบุว่า หากเห็นว่า ตนเป็นผู้ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพโดยตรงและได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องมาจากการถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพนั้น ก็มีสิทธิยื่นคำร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 46 ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้

นายเรืองไกร กล่าวว่า การที่นายเศรษฐา นายกรัฐมนตรี แถลงนโยบายต่อรัฐสภา ไม่ชี้แจงที่มาของรายได้นั้น ตนเห็นว่า การกระทำดังกล่าว ทำให้ตนเสียสิทธิที่จะได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารเกี่ยวกับที่มาของรายได้ดังกล่าว ทั้งนี้ ตามสิทธิที่รัฐธรรมนูญ มาตรา 41(1) บัญญัติไว้ ดังนั้น ตนจึงใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 213 ไปยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย 3 ข้อ ดังนี้ 1.การแถลงนโยบายของนายเศรษฐา นายกรัฐมนตรี ต่อรัฐสภา ที่มิได้ชี้แจงแหล่งที่มาของรายได้ที่จะนำมาใช้จ่ายในการดำเนินนโยบายนั้น เป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 162 2. การแถลงนโยบายดังกล่าว ทำให้ตนถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพโดยตรงและได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ ตามความในรัฐธรรมนูญ มาตรา 41(1) และ 3.การแถลงนโยบายดังกล่าว เป็นอันใช้บังคับมิได้ ตามความในรัฐธรรมนูญ มาตรา 5 วรรคหนึ่ง ตนจึงใช้สิทธิตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินชี้ช่องมาให้แล้ว ดังนั้นก็ต้องรอดูการพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ตามคำขอทั้ง 3 ข้อ ของตนต่อไปว่า ศาลจะพิจารณาวินิจฉัยออกมาอย่างไร รายละเอียดปรากฏตามสำเนาคำร้อง เลขรับที่ 314 ที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญรับไว้แล้ว