สธ.เปิดรับฟังความคิดเห็นครอบครองยาบ้า 5 เม็ดเป็นผู้เสพ

2023-11-08 16:41:10

สธ.เปิดรับฟังความคิดเห็นครอบครองยาบ้า 5 เม็ดเป็นผู้เสพ

Advertisement

รมว.สาธารณสุขเผยร่างกฎกระทรวงครอบครองยาบ้า 5 เม็ดเป็นผู้เสพเสร็จแล้ว เตรียมเปิดรับฟังความเห็นไม่เกิน 2 สัปดาห์

เมื่อวันที่ 8 พ.ย.66  ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.)  นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สาธารณสุข กล่าวถึงการเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ที่ให้สันนิษฐานว่ามีการครอบครองเพื่อเสพ พ.ศ. …. ว่า ขณะนี้ คณะกรรมการที่พิจารณาร่าง กฎกระทรวงกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ที่ให้สันนิษฐานว่ามีการครอบครองเพื่อเสพ พ.ศ. …. ซึ่งจะกำหนดจำนวนการถือครองยาบ้า ไม่เกิน 5 เม็ด ให้สันนิษฐานว่าเป็นผู้เสพ ขณะนี้จัดทำเรียบร้อยแล้ว วันนี้คาดว่าจะเสนอมาตรวจร่างพร้อมกัน หากไม่มีข้อติดขัดอะไร ก็จะนำร่างเปิดรับฟังความเห็นเป็นการทั่วไปจากทุกๆ ฝ่าย เช่น เปิดเว็บไซต์ให้คนมาแสดงความคิดเห็นต่อร่างจะใช้เวลาไม่เกิน 2 สัปดาห์ จากนั้นก็จะเสนอร่างมายังตน เพื่อส่งให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาว่าจะรับหลักการหรือไม่ ในขั้นตอนนี้ ทางสำนักงานเลขาธิการ ครม. จะมีการสอบถามความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นไปตามระเบียบการเสนอเรื่องต่อ ครม.