เวียดนามส่ง "แรงงาน" ไปต่างแดนกว่า 132,000 คน ช่วง ม.ค.-ต.ค.

2023-11-08 17:45:46

เวียดนามส่ง "แรงงาน" ไปต่างแดนกว่า 132,000 คน ช่วง ม.ค.-ต.ค.

Advertisement

ฮานอย, 8 พ.ย. (ซินหัว) — วันพุธ (8 พ.ย.) สื่อเวียดนามรายงานว่าเวียดนามส่งแรงงานไปต่างประเทศมากกว่า 132,000 คน ในช่วง 10 เดือนแรก (มกราคม-ตุลาคม) ของปี 2023 ซึ่งเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้สำหรับตลอดทั้งปีร้อยละ 20

สำนักแรงงานต่างชาติ สังกัดกระทรวงแรงงาน ผู้ทุพพลภาพ และกิจการสังคมของเวียดนาม ระบุว่าแรงงานเหล่านี้แบ่งเป็นแรงงานหญิง 44,669 คน ซึ่งคิดเป็นเกือบร้อยละ 30 โดยญี่ปุ่นยังคงเป็นประเทศปลายทางอันดับต้นสำหรับแรงงานชาวเวียดนาม

สถิติจากสถานประกอบการ ระบุว่าแรงงานชาวเวียดนามถูกส่งไปต่างประเทศ จำนวนราว 21,100 คน เฉพาะในเดือนตุลาคม โดยเวียดนามตั้งเป้าส่งแรงงาน 110,000 คนไปทำงานต่างประเทศภายใต้สัญญาในปีนี้

อนึ่ง กระทรวงฯ ระบุว่าปัจจุบันมีแรงงานเวียดนามราว 650,000 คน ทำงานใน 40 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก


(แฟ้มภาพซินหัว : ผู้คนเดินตลาดเพื่อจับจ่ายซื้อของในกรุงฮานอย เมืองหลวงของเวียดนาม วันที่ 24 ก.ค. 2021)